Pro letošní rok jsme připravili ve spolupráci s Českým rozhlasem sérii vysílání v rámci pořadu Hobby magazín. Každý měsíc tak budeme mít možnost se v rámci vysílání tohoto pořadu setkat s jedním z rybářských témat. Prvním tématem, které jsme společně natáčeli, byla inkubace jiker pstruha potočního přímo v rybářských revírech. A protože se v rámci této akce podíváme za rybářskými tématy po regionech, vyrazili jsme jako první do jižních Čech. Poděkování za spolupráci patří Jihočeskému územnímu svazu, především hospodáři Pavlu Moravcovi a jednateli Jiřímu Markovi.

Odchov jiker přímo v potocích není nic nového a tuto metodu znali již naši dědové, avšak nikdy nebyla masově rozšířena. Nebyl důvod. V řekách probíhal přirozený výtěr pstruha ve velkém. Byl dostatek generačních ryb a mnohem méně rybích predátorů. Také faktory ovlivňující populace pstruhů obecných (snižování vodnatosti toků, rybářský tlak, znečištění vody léčivy, drogami a antikoncepčními látkami atd.) působily daleko v menším měřítku. S vlivem těchto faktorů je dnes velmi důležité, aby ryba byla co nejvíce přizpůsobena podmínkám v daném toku a dokázala se s těmito náročnými podmínkami vyrovnat. Z těchto důvodů se snažíme získávat genetický materiál co nejblíže místu vysazení, a také jsme již letos rozjeli ve větším měřítku odchov pstruha potočního přímo v rybářských revírech nebo jejich přítocích. Používáme k tomu plovoucí inkubační aparáty, které jsme vyvíjeli a testovali od roku 2021.

20230113 123041 768x576

Plovoucí aparáty se v podmínkách jihočeských řek osvědčily daleko lépe než dnové aparáty (ukotvené nebo zahrabané do dna). V dnových aparátech dochází v našich podmínkách k usazování jemného sedimentu, který postupně jikry zanese, a je tak omezen přístup kyslíku k jikrám. Tyto aparáty se hodí do řek, které protékají skalnatým územím (např. alpské řeky) a nesou velmi málo drobných sedimentů. Naše řeky protékají loukami a zalesněným územím. Proto voda přináší spoustu splavenin, které nedovolují užití aparátů umístěných do dna. Velkou výhodou plovoucích aparátů je možnost odstraňování nečistot, usazeného kalu a mrtvých jiker během inkubace. Námi používané aparáty jsme navrhli tak, aby byly co nejvíce odolné, s minimem místa pro zachycení nečistot a snadno použitelné pro obsluhu.

 MG 1728

Jikry do aparátů umísťujeme ve stádiu očních bodů, kdy je již jikra velmi odolná proti otřesům, a je možné s ní bez problémů manipulovat a převážet ji. V současné době máme již po rybářských revírech a jejich přítocích rozmístěno 160.000 ks jiker, a ještě pracujeme na rozmístění dalších 115.000 jiker. Celkem tedy v letošním roce odkulíme v našich revírech 275.000 jiker. Tato čísla dokazují, že jsme již přešli ze stádia testování na ostrý provoz, který, jak doufáme, bude mít pozitivní vliv na stav pstruha obecného v našich revírech. V následujících letech bychom chtěli ještě toto množství navyšovat.

20220327 173656 1

Jikry budou na aparátech přibližně 2 až 3 měsíce (v závislosti na teplotě vody). Velkou výhodou námi používaných aparátů je možnost vypouštění vykulených pstruhů volným vyplaváním. V praxi to znamená, že aparát otevřeme na několik hodin. Otevřené víko změní těžiště aparátu a dojde k jeho naklonění a částečnému zanoření na straně víka. Pstroužci, kteří již strávili žloutkový váček a již pěkně plavou, sami aparát opustí. Ostatní ještě nepřipravení pstroužci v aparátu zůstanou. Aparát po několika hodinách zavřeme a necháme ještě rybky nerušeně vyvíjet chráněné aparátem před vnějšími vlivy. Tento proces můžeme několikrát opakovat, dokud samy všechny rybky aparát neopustí.

20230113 091428 1

Tyto plovoucí aparáty mají několik zásadních výhod, které zvyšují počet ryb, které následně v revírů plavou:

  • Jikry jsou zde chráněny před sežráním predátory (ryby, ptáci, korýši a další).
  • Můžeme zde kontrolovat, zda jikry nejsou zaneseny jemným sedimentem, který by jikry zadusil a čistit je.
  • Můžeme odstraňovat uhynulé (bílé) jikry, a tím bráníme rozvoji plísní, které by se dále rozšiřovaly na živé a dobře se vyvíjející jikry.
  • Jikry zde nasbírají počet denních stupňů (které potřebují ke svému vývoji) správně podle příslušného toku, ve kterém jsou umístěny. Dojde tak k vykulení plůdku ve správnou dobu, kdy již má pstroužek dostatek potravy. Pokud jikry odchováme na líhni, kde je teplejší voda, mohou být ryby, které odsud do revíru vysazujeme, vykuleny řádově o několik týdnů až měsíců dříve, než by tomu bylo při přirozené inkubaci přímo v revíru.  
  • Již během vývoje v jikře nasává ryba informace o svém okolí a přizpůsobuje se jim. Těmito informacemi je myšleno chemické složení vody, působení magnetismu země a další vlivy, které ryby takto zaznamenávají a v dospělosti jim slouží k orientaci v daném toku.

20230124 100209 1

Myslíme si, že toto je cesta, jak pomoci našim revírům a lososovitým rybám, na které dnes působí mnohem více negativních faktorů než kdykoliv v minulosti. Proto, aby se ryby s těmito negativními faktory naučily vyrovnat, je třeba udělat maximum. Prosíme, pokud tyto aparáty ve vodě najdete, neotvírejte je a nezasahujte do vývoje jiker.

Petrův zdar!

Pavel Moravec, za ČRS Lukáš Mareš, foto: Jiří Marek, Pavel Vrána


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok