Jihočeský územní svaz pokračuje i v letošním roce s inkubací jiker pstruha obecného přímo v rybářských revírech za pomoci plovoucích inkubátorů. Pojďme se společně podívat, jak se dílo daří.

Tento projekt započal před 4 lety a „Přátelé vod pětilisté růže“ na námi navržených plovoucích aparátech začali takto zarybňovat pstruhové kapiláry v okolí Českého Krumlova. Projekt měl úspěch a po mírných úpravách aparátů jsme už v loňském roce začali takto zarybňovat přímo některé naše revíry. Každý rok vyrábíme další aparáty a postupně nám projekt narůstá a zarybňujeme tak stále větší plochu revírů.

PXL 20240205 122745035.MP 768x576

V letošním roce jsme nasazovali jikru do aparátů v průběhu ledna za využití 3 zdrojů jiker (snažíme se, aby zdroj ryb byl blízký následnému místu vysazení). Celkem máme v revírech JčÚS v letošním roce umístěno 250.000 kusů jiker. Aparáty máme na následujících řekách a jejich přítocích: Vltava, Malše, Chvalšinský potok, Kájovský potok, Brložský potok, Jílecký potok, Dračice, Blanice, Pstruhovec, Bělá, Hejlovka.

PXL 20240305 110228357.MP plný aparát plůdku trávícího žloutkový váček

PXL 20240304 133159134.MP plný aparát plůdku trávícího žloutkový váček

PXL 20240221 120148619.MP 5.000 jiker

PXL 20240207 141426402aparát umístěný na větší říčce mimo hlavní proud

PXL 20240207 150235385.MP aparát na členitém potoku chráněný v klidném "ouplavu"

PXL 20240304 134653192.MP vypouštění pstroužků volným vyplouváním

Tento postup má oproti tradičním metodám vysazování odkrmených ryb dvě velké výhody, které mohou rybkám zlepšit šanci na přežití do dospělosti. Ryba již od počátku svého vývoje získává informace o svém okolí a dokáže se mu tak lépe přizpůsobit. Těmito informacemi je myšleno chemické složení vody, působení magnetismu země a další vlivy, které takto ryby zaznamenávají a v dospělosti jim slouží k orientaci v daném toku. Druhou velkou výhodou je, že ryby v aparátech nasbírají počet denních stupňů (které potřebují ke svému vývoji) správně podle příslušného toku, ve kterém jsou umístěny. Dojde tak k vykulení plůdku ve správnou dobu, kdy již má pstroužek dostatek potravy. Pokud jikry odchováme na líhni, kde je teplejší voda, mohou být ryby, které odsud do revíru vysazujeme, vykuleny řádově o několik týdnů dříve, než by tomu bylo při přirozené inkubaci přímo v revíru. Zkušenosti z letošního roku nám toto výrazně potvrzují. Rozdíly ve vývoji na různých revírech, kde jsme dávali jikry ze stejného zdroje v jeden den, jsou velmi výrazné. Na některých místech již máme skoro tři týdny vykulené ryby, zatímco na několika chladnějších lokalitách jsou ještě nevykulené jikry.

PXL 20240305 131833313 1024x767foceno 5. 3. 2024 – chladná lokalita

PXL 20240304 134422056 1024x768foceno 5. 3. 2024 – teplejší lokalita

Mimo tyto zásadní výhody má tento způsob ještě několik bonusů:

  • Jikry jsou zde chráněny před sežráním predátory (ryby, ptáci, korýši a další);
  • Můžeme zde kontrolovat, zda jikry nejsou zaneseny jemným sedimentem (který by jikry zadusil) a čistit je;
  • Můžeme odstraňovat uhynulé (bílé) jikry a tím bráníme rozvoji plísní, které by se dále rozšiřovaly na živé a dobře se vyvíjející jikry.

Ovšem existují také rizika, která je třeba brát také na zřetel:

  • Hrozba velkého rozvodnění toku a s tím spojená ztráta jiker či celého boxu (za vyššího stavu vody se mění výrazně proudění toku v místě umístění boxu a je třeba předvídat a velmi dobře zvolit správné místo pro umístění schránky);
  • Bagrování a úprava toku v povodí nad umístěnou schránkou (takovéto zásahy jsou spojené s velkým zákalem vody a usazováním sedimentů přímo ve schránce – pokud se včas nevyčistí dojde k zadušení jiker);
  • Riziko odcizení – bohužel ne každý je poctivý, a proto i toto riziko není zanedbatelné;
  • Promrznutí celého aparátu po delší dobu – současné teplé zimy nám však pomáhají.

PXL 20240304 134507666.MP plůdek pstruha obecného

PXL 20240304 134302018pstroužci trávící žloutkový váček

Celý proces inkubace jiker přímo v rybářských revírech je časově daleko náročnější a spojený s většími riziky než na klasické líhni. Ovšem mi věříme, že výhody, které jsme tu nastínili, pomohou malým pstroužkům lépe se přizpůsobit místním podmínkám a díky tomu se dokáží vyrovnat s hrozbami, které jim v dané oblasti hrozí. Lepší začlenění do prostředí jim pomůže také v dospělosti k snadnějšímu založení nové populace. A to je ve finále naším cílem – pomoci přírodě v přirozené reprodukci a posílit přírodní populace těchto našich původních druhů ryb.

Pavel Moravec (hospodář Jihočeského ÚS), za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok