13. března 2019 zasedal pod vedením nově jmenovaného předsedy Václava Horáka Hospodářský odbor při Radě ČRS. Hlavním tématem jednání byly navrhované změny systému redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek.

Tato problematika je v posledních měsících jednou z nejvíce diskutovaných. Současný model redistribuce vychází z principu přerozdělení prostředků mezi územní svazy podle množství úlovků, které byly na jejich revírech dosaženy držiteli všech celosvazových povolenek. Vzhledem k celé řadě diskuzí a sporů je současný systém stále méně přijatelný a je předmětem připomínek. Na toto téma bude ve středu 20. března 2019 také mimořádně zasedat Republiková rada ČRS. Cílem jednání Hospodářského odboru bylo poskytnout podklady a doporučení Republikové radě.

V současnosti bylo zástupci územních svazů navrženo šest modelů redistribuce, většina z nich nese společné prvky. Na základě výsledku jednání  doporučuje Hospodářský odbor zohlednění následujících parametrů:

Kategorizace výše náhrad podle druhu ryb

Náhrady za úlovky budou vypláceny podle tří kategorií. V první kategorii s nejvyššími částkami navrhuje Hospodářský odbor candáta, úhoře, pstruha obecného, lipana podhorního a hlavatku. Druhá kategorie zahrnuje štiku, sumce, pstruha duhového, sivena, lína, mníka a okouna říčního. Třetí kategorie pak kapra a ostatní druhy ryb. Cena náhrad za kilogram je navržena jako pevná pro první a druhou kategorii, třetí kategorie bude dle návrhu dopočítána podle zbývajících nerozdělených financí a výše úlovku těchto druhů.

Sjednocení výše náhrad na pstruhových a mimopstruhových revírech

V současnosti jsou náhrady za kilogram úlovku kalkulovány zvlášť na mimopstruhových a pstruhových revírech. Navrhovaná úprava zahrnuje sjednocení těchto náhrad při zachování výše zmíněných kategorií – v současnosti je například téměř 20 % pstruhů obecných odloveno na mimopstruhových revírech.  Důvodem jsou i další skutečnosti, například vysazování pstruha duhového a sivena do vhodných mimopstruhových revírů, povodně nebo migrace ryb v období sucha do nižších částí řek.

Zohlednění počtu docházek na revíry

Množství úlovků není jediný směrodatný údaj, kterým se návrh systému redistribuce řídí; nově navrhuje Hospodářský odbor zohlednění počtu docházek držitelů celosvazových povolenek na revírech daného územního svazu. Odráží to skutečnost, že i návštěva revíru bez ponechání ryby představuje pro revír a uživatele revíru určitou zátěž (nájemné, rybářská stráž, sekundární úmrtnost ryb po jejím puštění, atd.).

Parametry se týkají pouze úlovků a docházek držitelů CS povolenek, kteří nejsou členy daného územního svazu

Velmi důležitou částí návrhu je, že počet docházek i náhrady za úlovky se budou započítávat pouze, pokud jsou dosaženy na povolenku člena jiného územního svazu. Jinými slovy, do redistribuce nebudou započítány úlovky ani docházky „vlastních“ rybářů na „domácích“ revírech. Při odvodu finančních prostředků do rozpočtu redistribuce tak územní svazy odvedou částku, sníženou o cenu jejich územní povolenky max. však průměrné ceny územních povolenek s cílem zamezit „umělému“ zdražování územních povolenek. Ta jim zůstává pro pokrytí nákladů na úlovky a docházky vlastních členů na vlastních revírech podobně jako je tomu u územních povolenek.

V dalších bodech jednání proběhlo vyhodnocení plnění zarybňovacího plánu na revírech Rady ČRS a činnosti rybářské stráže. Hospodářský odbor konstatoval výrazné zvýšení aktivity rybářské stráže na revírech Rady v uplynulém roce, částečně i díky intenzivní komunikaci a zlepšení podmínek pro výkon její funkce. Byl předložen i návrh zarybnění revírů Rady na letošní rok.

Na závěr zdůrazňujeme, že uvedený návrh nastavení parametrů redistribuce je pouze doporučujícího charakteru pro jednání Republikové rady ČRS. Úpravy Statutu celosvazového rybolovu a navazujících metodik jsou výhradně v kompetenci Republikové rady ČRS.

hospodarsky odbor titulka

 

Tomáš Kočica

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok