Vážení příznivci Petrova cechu,

s ohledem na probíhající epidemii koronaviru se v tomto článku pokusíme shrnout základní informace, které se týkají lovu ryb na udici.

 

Lov ryb na udici je povolen, avšak je třeba se chovat velice zodpovědně!

Dle výkladu Ministerstva zemědělství (MZe) je výkon rybářského práva, zejména pak individuální lov, činností, která je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se nevztahuje krizové opatření (Informace Ministerstva zemědělství ze dne 16. 3. 2020: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215).

Chování při lovu

Kromě samozřejmosti striktního dodržování všech opatření přijatých Vládou ČR, jako je např. zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest, je pak nutným předpokladem možnosti lovu ryb na udici v této těžké době, že se rybáři budou chovat zodpovědně, tedy že budou mezi sebou zachovávat dostatečný odstup, který je v našem případě tak jako tak dán ve vyhlášce k zákonu o rybářství a činí minimálně 3 m. S ohledem na vysokou nakažlivost viru žádáme lovící, aby ve vlastním zájmu volili, pokud je to možné vzdálenost vyšší. S ohledem na ostatní spoluobčany naší země apelujeme na rybáře, aby k rybolovu volili především méně frekventovaná místa, kde nebude docházet ke zbytečnému kontaktu s ostatními obyvateli na procházkách, při cestě domů, do práce apod.

Pro doplnění uveďme, že dle výkladu Ministerstva zemědělství jsou do odvolání zakázány společné lovy, jako jsou například rybářské závody, nebo výroční členské schůze MO. I zde existují určité výjimky. Povoleny jsou například výlovy rybníků, nebo distribuce násad do rybářských revírů. Nasazování ryb do rybářských revírů probíhá za dodržení bezpečnostních podmínek i v současné situaci a uživatelé revírů v rámci ČRS zajišťují jarní zarybňování revírů.

Připomínáme rybářům, že by s ohledem na vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních spoluobčanů, neměli chytat v blízkosti vyústění čistíren odpadních vod. Je prokázáno, že v odpadních vodách může koronavirus přežít až týden a nelze vyloučit riziko přenosu viru touto cestou.

Jak je to s neplatným rybářským lístkem?

Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra (MV), vydalo Ministerstvo zemědělství stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu. Příslušné správní orgány, a to včetně rybářské stráže, by neměly přestupky týkající se neplatného rybářského lístku řešit. Znovu upozorňujeme, že se toto týká rybářských lístků, kde skončila platnost po 1. březnu 2020, a to pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Rybářská stráž a kontroly

Někdo by si mohl myslet, že právě v této době zůstane rybářská stráž nečinná, ale opak je pravdou. Rybářská stráž pravidelně i v těchto dnech vyráží do terénu a je plně oprávněna kontrolovat lovící. Bude přitom v souladu s nařízením Vlády ČR a doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR používat všechny ochranné pomůcky (respirátory nebo roušky, ochranné rukavice, desinfekci rukou atd.) a bude provádět vizuální kontrolu rybářského lístku a povolenky k lovu ryb. Žádáme tímto rybáře, aby v rámci ochrany zdraví usnadnili rybářské stráži kontrolu v této těžké době tím, že oba dokumenty viditelně předloží k nahlédnutí bez zbytečného kontaktu a zejména se vyvarovali zbytečných přestupků, které by RS musela řešit zadržením povolenky. 

Upozorňujeme, že dojde-li k přestupku na úseku rybářství v této těžké době, bude porušení rybářského řádu posuzováno v rámci kárného řízení ČRS i přestupkového řízení vedeného příslušným správním orgánem zvláště přísně.

Lov ryb v době, kdy náš národ prochází takto těžkou zkouškou, je o osobní zodpovědnosti každého rybáře. Prosíme, chovejte se tak, abyste nenakazili sebe ani druhé a abyste svým nezodpovědným jednáním při výkonu rybářského práva nevrhali špatné světlo na náš spolek.

Děkujeme vám všem a přejeme pevné zdraví, šťastný lov a Petrův zdar!

david

Foto: časopis Rybářství


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok