27. červen je od roku 1985 oficiálním svátkem spojeným se sportovním rybolovem (a chovem ryb vůbec). Od roku 2001 je tento svátek dokonce pod oficiální záštitou OSN. Primárním cílem ustanovení tohoto svátku bylo upozornit na nutnost ochrany rybích populací s důrazem na dlouhodobou udržitelnost. Připravili jsme při této příležitosti krátký pohled do minulosti Českého rybářského svazu a rovněž připojujeme údaje a události ze současného vývoje spolku.

Krátce z historie Českého rybářského svazu

První spolky sportovních rybářů začínaly v Čechách vznikat koncem 19. století. Například v roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1876 v Ronově nad Doubravou. Do roku 1900 jich vzniklo několik desítek. Nejznámější rybářský spolek První rybářský klub v Praze byl založen v roce 1886. Jeho členy byly i významné osobnosti té doby, například prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, Bedřich Schwarzenberg, či světoznámá zpěvačka Ema Destinová. O práci tohoto spolku informoval Rybářský věstník, pozdější Rybářské listy, které jsou předchůdcem dnešního časopisu Rybářství.

historie

Již začátkem 20. století pociťovaly rybářské spolky potřebu vytvoření velké společné organizace, která by mohla účinněji hájit zájmy chovu, lovu i ochrany říčních ryb a dalších vodních živočichů. K vytvoření jednotné organizace však došlo až v roce 1957, kdy sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného zväzu rybárov v Žilině vznikl Československý svaz rybářů, který měl v roce založení 409 místních organizací a 78 767 registrovaných členů.

V roce 1968 došlo k opětovnému rozdělení Československého svazu rybářů na dva samostatné svazy, Český rybářský svaz a Slovenský rybársky zväz. K dalšímu rozdělení Českého rybářského svazu došlo v roce 1990, kdy se oddělil tehdejší Jihomoravský územní svaz, který dal základ vzniku Moravskému rybářskému svazu.

Současnost Českého rybářského svazu

Nyní patří Český rybářský svaz mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje více než 262 tis. členů organizovaných prostřednictvím 487 místních organizací, které jsou rozděleny do 7 územních svazů.

org. struk

V roce 2021 ČRS hospodařil na 1 379 rybářských revírech a plochách v režimu rybníkářství s lovem ryb na udici o celkové rozloze 35 384 ha a délce 11 355 km (z toho 911 mimopstruhových revírů o rozloze 32 051 ha a délce 4 993 km, a 468 pstruhových revírů o rozloze 3 333 ha a délce 6 362 km).

Celkový počet vysazených ryb dosáhl v roce 2021 více než 19 mil. ks o hmotnosti 3 433 t a celkové hodnotě 233,4 mil. Kč. Oproti roku 2020 došlo tedy v roce 2021 ke zvýšení zarybňování, a to o cca 4,4 mil. ks a 47 t. Celková hodnota vysazených ryb se zvýšila o 9,1 mil. Kč. Velice pozitivním faktem je, že pokračuje trend kladení většího důrazu na zajištění kvalitního násadového materiálu se zvláštní pozorností na vysazování nedostatkových druhů ryb. Tím je ze strany ČRS svědomitě plněn jeden z hlavních úkolů, a to je zachování biodiverzity rybích společenstev formou podpory vysazování dravých, lososovitých a reofilních druhů ryb.

dravci 3

V roce 2021 bylo na mimopstruhových a pstruhových rybářských revírech uloveno celkem 1 468 433 ks ryb o celkové hmotnosti 2 439 826 kg a zaznamenáno bylo celkem 4 624 643 docházek, které uskutečnilo 167 173 rybářů. Podrobnější statistiky úlovků na revírech ČRS naleznete zde.

PHOTO 2022 03 22 13 43 19 1

Mimo sportovní rybolov zajišťuje ČRS i další aktivity, jednou z nich je rybářský sport. Co se týče mezinárodní sportovní činnosti, stejně jako v roce 2020 i v roce 2021 byli z důvodu pandemie pořadatelé MS a ME nuceni některé šampionáty zrušit či přeložit. Nicméně mnohé šampionáty se uskutečnily, a tak závodníci startující pod hlavičkou ČRS v roce 2021 získali celkově 24 zlatých, 20 stříbrných a 21 bronzových medailí. Věříme, že v letošním roce již proběhnou všechna plánovaná mistrovství a reprezentanti ČRS budou moci absolvovat mezinárodní závody se skvělými výsledky, jako tomu bylo doposud.

248035019 914252905886833 777081939841218172 n 004

Jedním z pilířů ČRS je také práce s dětmi a mládeží. Ta probíhá v zájmových kroužcích a klubech při místních organizacích ČRS a ve spolupráci s domy dětí a mládeže a základními školami (v rámci ČRS je evidováno kolem 600 kroužků, ve kterých se dětem věnuje na 800 vedoucích). Svaz podporuje rozvoj vědomostí a pozitivního vztahu k rybářství, přírodě a životnímu prostředí a dává prostor k příjemnému a zdravému trávení volného času dětí a mládeže. Kontakty na rybářské kroužky vedené v ČRS naleznete zde. ČRS organizuje také tradiční soutěž rybářských znalostí a dovedností Zlatá udice a letní tábor dětí a mládeže. 

tab1 tab2 tab3

Velice důležitou oblastí současnosti je příprava rybářského informačního systému (RIS), který má za cíl zjednodušit a zefektivnit procesy napříč všemi agendami ČRS, ale také poskytnout členské základně moderní nástroj pro získávání informací o činnosti ČRS a zjednodušit vyřízení členských povinností. Automatizací řady procesů dojde k výraznému snížení administrativní zátěže včetně reportingu orgánům státní správy. Jednotlivé funkcionality RIS vychází ze zadání Republikové rady ČRS a ze zkušeností s aktuálně využívanými systémy na úrovni územních svazů i místních organizací, a nadále se vylepšují tak, aby byly pro uživatele maximálně přehledné a přívětivé. Během jejich přípravy byly průběžně konzultovány se všemi územními svazy, s řadou místních organizací i orgány státní správy.

Pilotní provoz systému bude zahájen na jaře roku 2023 a během léta pak bude probíhat migrace všech dat ze současně využívaných systémů. Na podzim roku 2023 bude spuštěn ostrý provoz, do kterého již budou plně zapojeny všechny organizační složky Českého rybářského svazu. Věříme, že přechod na RIS bude pro členy i funkcionáře velkým přínosem, usnadněním práce a zároveň finanční úsporou pro celý ČRS.

Děkujeme všem rybářům i rybářkám za přízeň a všem funkcionářům za jejich práci a čas, které Českému rybářskému svazu věnují. Oslavte dnešní Světový den rybářství například návštěvou některého z Vašich oblíbených revírů.

Petrův zdar!

Za ČRS Lukáš Mareš, Roman Heimlich


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok