Letošní ročník Země Živitelky je úspěšně za námi. Největší český agrosalon přivítal rekorní počet návštěvníků - podle oficiálních odhadů přesáhl 123 tisíc. A bylo na co se dívat.

 

 

Českobudějovické výstaviště v uplynulém týdnu praskalo ve švech. Téměř šest set vystavovatelů z 19 zemí světa, bohatý doprovodný program zahrnující koncerty, přednášky, ukázky řemesel i dětské atrakce přilákaly nejen velké množství návštěvníků, ale i velkou pozornost politické reprezentace. Slavnostního zahájení se, stejně jako každý rok, účastnil pan prezident Miloš Zeman i jeho předchůdce Václav Klaus, ministr zemědělství Miroslav Toman a řada dalších hostů.

1 3

 

Zaměření výstavy je velmi široké, jednotlivé expozice a vystavovatelé se zaměřují primárně na oblasti zemědělství, potravinářství, dřevozpracujícího průmyslu, chovatelství, rybářství, myslivosti a včelařství; spektrum aktivit je natolik pestré, že každý z návštěvníků si najde "to svoje". Expozice Českého rybářského svazu, umístěná tradičně v pavilonu R3, který se oblasti rybářství věnuje, přilákal stejně jako každý rok během šesti dnů trvání výstavy desetitisíce návštěvníků.

Součástí prezentace ČRS byly již tradiční simulátory střelby kormorána a zdolávání trofejního úlovku, karikaturista, který zájemcům na počkání zhotovil portréty s rybářskou tématikou, akvárium s ukázkami života pod hladinou i infopult se zaměstanci Svazu, kteří byli připraveni odpovídat na časté otázky týkající se rybolovu a legislativy; k zakoupení samozřejmě nechyběly propagační a výukové přeměty i kolekce oblečení s motivy ČRS.

1 20
17 14
DSC 0920 DSC 0845

 

Účast na této výstavě je pro Český rybářský svaz klíčová ze dvou důvodů. První z nich je představení činnosti "nerybářské" veřejnosti - oproti specializovaným výstavám typu For Fishing nepatří (zatím!) velká část návštěvníků do naší členské základny, o to důležitější je neustále vysvětlovat, čím se ČRS zabývá, jak pracuje s mládeží a pečuje o svěřené revíry. Druhý (neméně důležitý) důvod je intenzivní komunikace s politickou reprezentací v neformálním zázemí výstavy- z tohoto pohledu je tento agrosalon jedinečnou příležitostí k méně formálním rozhovorům než na půdě poslanecké sněmovny nebo jednotlivých ministerstev. I díky podobným jednáním se v minulých letech podařilo prosadit řadu legislativních změn, které jsou pro naše revíry zásadním přínosem - namátkou vyplácení zástřelného za kormorány, vytvoření dotačního titulu Mimoprodukční funkce rybářských revírů, ze kterého ČRS velmi úspěšně čerpá potřebné finance a mnoho dalších. 

A z tohoto pohledu patřil letošní ročník k nejúspěšnějším v historii. V průběhu výstavy přivítal v zázemí Svazu předseda ČRS Dr. Mach s jednatelem Ing. Štípkem například předsedu vlády Andreje Babiše, místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou, místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, ministra zemědělství Miroslava Tomana, poslance a členy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny ČR, prezidenta Rybářského sdružení ČR Jana Hůdu, jeho ředitele Michala Kratochvíla, předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, náměstka ministra zemědělství Pavla Veselého, bývalého ministra zemědělství Jiřího Milka, děkana Fakulty rybářství a ochrany vod JU prof. Pavla Kozáka a řadu dalších významnách hostů, včetně některých jednatelů územních svazů ČRS. Proběhla celá řada jednání a diskuzí nad tématy, která trápí ČRS nejvíce, zejména v oblasti chybějící nebo nedokonalé legislativy.

 

DSC 0869
DSC 0874 4
13 6
12
8 11
10 DSC 0923

 

V areálu výstaviště byla k vidění také celá řada zemědělských strojů i živých zvířat, což ocenily zejména děti. Každý rok se zvyšující zájem veřejnosti o tuto výstavu svědčí o tom, že udržitelná péče o krajinu  je stále aktuálnějším tématem, kterému je nutné věnovat maximální pozornost z pohledu odborné i laické veřejnosti a samozřejmě také z pohledu subjektů, které mají půdu a přírodní zdroje jako hlavní výrobní faktor. K tomu je nutná intenzivní spolupráce všech zúčastněných stran - a Země Živitelka je událostí, kde je tato spolupráce velmi často navazována.

Pokud budete mít příležitost v příštím roce navštívit 47. ročník Země Živitelky, určitě si ji nenechte ujít - Český rybářský svaz tam nebude chybět.

Petrův zdar!

Tomáš Kočica  

 

 

 


a 1 a 1 a 1
a 1 a 1 a 1
a 1 a 1 a 1
a 1 a 1 a 1
a 1 a 1

a 1

 

   Účast ČRS na veletrzích a výstavách v roce 2019 byla podpořena ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím dotačního programu MZe Vzdělávání a propagace v rámci projektu Podpora celospolečenských aktivit ČRS na úseku vzdělávání, propagace a výstavní činnosti.

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok