Republiková rada ČRS se sešla 2. listopadu 2023 na řádném zasedání. Na programu byly zejména následující body – vyhodnocení činnosti na úseku sportu a práce s mládeží, projednání aktuálních oblastí k RIS a problematika vzájemného uznávání členství ČRS a MRS.

Předseda odboru mládeže při Republikové radě ČRS Jiří Marek informoval o činnosti s dětmi a mládeží v uplynulém roce. ČRS opětovně v letošním roce získal titul NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží. Tento titul usnadňuje získání dotace od MŠMT. Mezi nedůležitější akce, které proběhly v letošním roce, patří Národní kolo Zlaté udice pořádané v Mladé Boleslavi, Mezinárodní kolo Zlatá udice/Zlatý blyskáč, které se uskutečnilo v Ivanke pri Dunaji na Slovensku, letní rybářský tábor Českého rybářského svazu ve Smetanově Lhotě a Setkání mládeže ve Vřesníku u Želiva. Do budoucna Odbor mládeže plánuje uspořádat všechny stěžejní akce, sjednotit pravidla mezinárodního kola Zlatá udice/Zlatý blyskáč a realizovat účast na významných akcích určených pro širokou veřejnost za účelem propagace ČRS a jeho práce s dětmi a mládeží. Ve dnech 10.-12. 11. 2023 se koná ve Vodňanech konference vedoucích rybářských kroužků ČRS a SRZ, kde budou prezentovány výsledky letošní činnosti a projednány plány do budoucna. Předseda ČRS Dr. Mach poděkoval Odboru mládeže za celoroční práci.

Dále vedoucí oddělení sportu, mládeže a mezinárodní činnosti sekretariátu Republikové rady ČRS Jitka Chybová seznámila členy Republikové rady ČRS s činností sportovních odborů v roce 2023 a nastínila záměry na rok 2024. Činnost sportovních odborů v letošním roce byla kompletní, uskutečnila se většina plánovaných závodů podle termínového kalendáře. Na mezinárodním poli byly reprezentace ČRS úspěšné a postaraly se o zisk mnoha medailí. Odbor Rybolovné techniky vytvořil instruktážní videa, která představují jednotlivé disciplíny a ostatní sportovní odbory mají v plánu příští rok rovněž představit své disciplíny stejným způsobem. Všechny sportovní odbory vyslovily poděkování Republikové radě ČRS za dlouhodobou podporu rybářského sportu a možnosti se účastnit mezinárodních soutěží.

Manažer RIS Bc. Kočica podal Republikové radě ČRS informaci o aktuálním postupu přípravy informačního systému ČRS (RIS). Dne 31. 10. byla zakončena hlavní migrační procedura dat členské základny ze všech dominantních systémů. Aktuálně je migrováno do produkčního prostředí více než 240 tisíc členů ČRS. Všem MO byly zároveň poskytnuty přístupy do „ostré“ verze. MO, které data neposkytly, nebo se kterými řešíme problematické přístupy, jsou již konzultovány individuálně. Aktuálně je v systému aktivních přibližně 1050 zástupců místních organizací.

Od 15. 10. do 1. 11. proběhly dvě vlny školení pro územní svazy a osm školení pro místní organizace formou videokonferencí. Další závěrečné školení je plánované na polovinu listopadu s cílem dořešit dotazy, které po náběhu „ostré“ verze ze strany MO mohou vzniknout. Záznamy školení jsou zasílány místním organizacím a nahrávány do videokanálu YouTube společně s jednoduchými videonávody na ovládání RIS.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval, že oproti původně deklarovanému zavedení informačního systému ze strany MRS v roce 2023 a zajištění propojení s RIS, dosud MRS nedisponuje centrálním informačním systémem. V návaznosti na tuto skutečnost je logické, že v rámci ČRS bylo diskutováno o vydávání povolenek členům MRS v následujícím období. V komunikaci se statutárními zástupci MRS bylo v průběhu roku 2022 i 2023 opakovaně deklarováno, že podmínkou platnosti (jakékoli) povolenky na revírech ČRS je to, že bude společně s jejím držitelem zavedená v systému, a tedy systémově kontrolovatelná v terénu ze strany rybářské stráže, a bude možné prostřednictvím systému okamžitě provést jak její zadržení, tak i bezprostřední zabránění rybáři v nákupu povolenky nové.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich předložil návrh, aby pro rok 2024 byl členům MRS pro účely vydávání povolenek na MP a P revíry Republikové rady ČRS zachován Českým rybářským svazem statut člena ČRS v souladu se Statutem celorepublikového rybolovu a zároveň, aby v rámci výdeje celorepublikových MP a P povolenek na rok 2024 měl MRS možnost tyto povolenky vydávat v rámci systému RIS v pozici externího výdejce ČRS. Republiková rada ČRS rozhodla členům MRS ještě pro rok 2024 zachovat statut člena ČRS pro účely vydávání povolenek na MP a P revíry Republikové rady ČRS v souladu se Statutem celorepublikového rybolovu. Republiková rada ČRS zároveň uložila statutárním zástupcům ČRS zahájit jednání k revokaci stávajícího Statutu celorepublikového rybolovu z důvodu spuštění systému RIS a nedodržení původně sjednaných podmínek účasti MRS v systému RIS. Pro výdej celorepublikových MP a P povolenek na rok 2024 bude hlavní spolek MRS a případně vybrané pobočné spolky MRS v systému RIS v pozici externího výdejce ČRS.

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 7. prosince 2023.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

12. 10.

Heimlich, Mareš, Zdvořáček, Kočica, Chybová, Ličko, Podlesný, Laktionova

Sekretariát Rady ČRS

Porada jednatelů ČRS

15. 10.

Mareš

Třeboň

Setkání s ředitelem SŠRV Třeboň

16. 10.

Heimlich

Vodňany SRŠ

Školská rada SRŠ

19. 10.

Koranda, Heimlich, Laktionova, Ličko

Sekretariát Rady ČRS

Projednání návrhu rozpočtu Rady ČRS 2024

19. 10.

Podlesný

Videokonference

4. jednání Plánovací komise Operačního programu Rybářství 2021-2027

20. 10.

Heimlich, Mareš, Vrána

Sekretariát Rady ČRS

Jednání se zástupcem Albatros Media a.s.

21. 10.

Chybová

Dvorce

MiČR Trout Area

21. 10.

Hnízdilová

Sekretariát Rady ČRS

Zasedání odboru mládeže

23. 10.

Podlesný

Videokonference

19. jednání Plánovací komise OP Rybářství 2014-2020

24. 10.

Ličko

Kemp Radava

Informace od Povodí Vltavy k provozní a hydrologické situaci VD Orlík v roce 2023

24. 10.

Podlesný

Videokonference

Školení k 10.-14. výzvě OP Rybářství 2021-2027

27. 10.

Hnízdilová

Štoky

Školení vedoucích a trenérů RT

28. 10.

Ličko

ÚN Orlík, Středisko ČRS Štědronín

Zarybňování, kontrola střediska ČRS Štědronín

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok