Republiková rada ČRS se sešla na svém řádném zasedání dne 6. června. Na programu byly zejména následující body – problematika návrhu jednotných MP a P povolenek, zpráva o činnosti ČRS za rok 2023, informace o přípravě Rybářského řádu ČRS a dodatku pro rok 2025 k MP a P soupisům revírů a vodních ploch pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek pro rok 2024 a 2025, příprava XX. Republikového sněmu ČRS, projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda ČRS Dr. Mach vyzval členy Republikové rady ČRS, aby přednesli svá stanoviska za jednotlivé územní svazy k problematice návrhu jednotných MP a P povolenek. Na základě předložených stanovisek Republiková rada ČRS schválila pokračování v dalších jednáních k předmětnému návrhu.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich krátce představili členům Republikové rady ČRS Zprávu o činnosti za rok 2023. Materiál je tradičně koncipován jako souhrn nejdůležitějších informací týkajících se organizační struktury, členské základny a jejího vývoje, prodeje povolenek, hospodaření v rybářských revírech, výsledků v chovu ryb, práce s mládeží, sportovní činnosti, legislativy související s problematikou rybářství, propagace, digitalizace agendy, dotací a dalších oblastí činnosti ČRS.

Předseda Hospodářského odboru Republikové rady ČRS p. Horák a vedoucí hospodářského odd. sekretariátu Republikové rady ČRS Ing. Ličko podali informaci k předloženému návrhu dodatku pro rok 2025 k Rybářskému řádu ČRS pro rok 2024 a 2025. Republiková rada ČRS návrh dodatku schválila.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich seznámil členy Republikové rady ČRS se současným průběhem příprav XX. Republikového sněmu ČRS, který proběhne 21. 9. 2024 v konferenčních prostorech Floret v Průhonicích. Probíhají standardní přípravy, byly zadány práce na Zprávě o činnosti ČRS mezi Sněmy 2022–2024.

Manažer RIS Bc. Kočica seznámil Republikovou radu ČRS s aktuálním stavem projektu RIS. Byla spuštěna květnová souhrnná verze systému, nasazená na produkci 31. 5. 2024. Z pohledu rozsahu tato verze nasazuje agendu externích výdejců, plný rozsah funkcionalit rybářské stráže, revírů a rybochovných zařízení, správu dokumentů a jejich sdílení mezi organizačními složkami a rozšiřuje veřejný portál o kartu člena a kartu místní organizace.

Předseda Republikové dozorčí rady ČRS Dr. Křenek informoval členy Republikové rady ČRS o provedených kontrolách v průběhu měsíce května. Byla provedena kontrola provozu motorových vozidel za rok 2023 a namátková neohlášená kontrola pokladní hotovosti. Při kontrolách nebylo zjištěno závad ani nedostatků.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich informoval, že ČRS obdržel od Národní sportovní agentury rozhodnutí o přidělení dotace v rámci Podpory sportovních organizací svazového charakteru 2024. Výše udělené dotace je 669 538 Kč.

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 5. září 2024.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

7. 5.

Heimlich

Praha

Redakční rada Časopisu Rybářství

7. 5.

Ličko, Podlesný

Středisko ČRS Štědronín

Vyklízení rekreační budovy, předání stavby 

10. 5.

Mach, Vrána

Žihle

Dětský tábor MP Plzeň – přednáška o rybách

13. – 14. 5.

Mach, Horák, Štípek, Bialek, Mužík, Heimlich, Kočica Zdvořáček, Vrána, Podlesný, Mareš, Laktionova, Pupová, Chybová, Benešová, Hnízdilová,

Prášily

Setkání zaměstnanců ČRS a porada jednatelů ČRS

15.5.

Laktionova, Podlesný

Sekretariát Rady ČRS

Kontrola MZe (audit vyúčtování dotací – I.)

15. - 16.5.

Laktionova

Sekretariát Rady ČRS

Kontrola RDR

16. 5.

Vrána

Ostrá nad Labem

Jednání s AOPK, PLA, VÚV TGM a MěÚ Ostrá o napojení ramene Stará Ostrá a Jezera pod Ostrou na hlavní tok Labe

16. 5.

Koranda, Heimlich, Laktionova

Sekretariát Rady ČRS

Schůzka k úpravě rozpočtu ČRS

17. 5.

Heimlich, Laktionova

Sekretariát Rady ČRS

Konzultace s bankovním poradcem

18. – 25. 5.

Chybová

Herbertov

MS muška masters a ženy

20. 5.

Podlesný

Videokonference

18. jednání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2014-2020

21. 5.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Mareš, Vrána

Praha

Konference ÚSMP

22.5.

Ličko, Podlesný

Lysá nad Labem

Příprava expozice ČRS na výstavě Natura viva 2024

23. – 26. 5.

Ličko, Podlesný, Vrána, Hnízdilová

Lysá nad Labem

Výstava Natura Viva 2024

23. 5.

Mach, Mareš

Lysá nad Labem

Výstava Natura Viva 2024

23. 5.

Zdvořáček

Praha

Zasedání PK

23. – 25. 5.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Mareš

Vyšší Brod

MS muška masters a ženy, setkání se zástupci SRZ a MRS

25. 5.

Vrána

ZOO Praha

Světový den rybí migrace, stánek, přednáška, program pro děti (migrace ryb, karas obecný)

27. 5.

Vrána

Sekretariát Rady ČRS

Komunikace a příprava materiálů pro senátory a MŽP ve věci MVE a programu RED III.

29. 5.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica

Plasy

Konference ZČÚS

30. 5.

Vrána

Praha – Libeň

TV Prima – živý vstup o rybaření – cca 9 minut.

31. 5. – 2. 6.

Vrána

Kunov

Výjezdní zasedání OŽPČV

1. 6.

Mach, Kočica

Ostrava

Konference ÚSSMS

3. 6.

Horák, Koranda, Heimlich, Ličko, Vrána, Podlesný, Zdvořáček

Sekretariát Rady ČRS

Zasedání Hospodářského odboru Republikové rady ČRS

4. 6.

Podlesný

Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové

5. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027

5. 6.

Podlesný

Praha

Redakční rada Časopisu Rybářství

6. 6.

Laktionova, Podlesný

Sekretariát Rady ČRS

Kontrola MZe (audit vyúčtování dotací – II.)

6. 6.

Laktionova

Sekretariát Rady ČRS

Auditor (účetní závěrka 2023)

6. 6.

Mach, Heimlich, Zdvořáček

Praha

VH Rybář s. r. o.

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok