Republiková rada Českého rybářského svazu se sešla na řádném zasedání 6. září 2018.  

 

 

Více informací o průbehu jednání v článku.

V úvodu zasedání Rada zhodnotila červnové setkání Českého rybářského svazu s poslanci sněmovního Zemědělského výboru a zástupci MZe ČR. Konstatovala, že bylo velmi zdařilé a posílilo dlouhodobě dobré vzájemné vztahy, které ve svých vystoupení zmínili jak předseda ZEV Ing. Faltýnek, tak místopředseda a předseda podvýboru pro zájmové svazy Ing. Kováčik, stejně jako ředitel odboru MZe Ing. Žižka.

Zasedání ZEV PSP ČR s ČRS proběhlo 21. 6. 2018.

 

Zástupci ČRS předložili představitelům ZEV a MZe aktuální problémy, které tíží Svaz, např. pravidla státní dotace „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“, které stanovují podmínku plátcovství DPH u žadatele o dotaci a tím prakticky vyřazují z možností jejího čerpání organizační jednotky ČRS. Ty, až na výjimky, plátci DPH nejsou. Jako další byla akcentována problematika náhrad škod způsobených rybožravými predátory na rybách v rybářských revírech a v neposlední řadě tíživý problém zadržení vody v krajině, kde stát vyčlenil na výstavbu a rekonstrukci rybníků velmi malé finanční prostředky - 1 mld. Kč na pětileté období, tzn. pouze 200 mil. Kč na rok.

V dalším bodu Rada vzala na vědomí odhad prodeje celosvazových povolenek a redistribuce prostředků celosvazového rybolovu v roce 2018, který signalizuje pokračující růst zájmu o celosvazové povolenky a tím i vyšší příjmy za jejich prodej o 8,1 mil. Kč (celkové příjmy se odhadují na 91,4 mil. Kč) a z toho vyplývající vyšší podíly, které připadnou uživatelům rybářských revírů sdružených do celosvazového rybolovu. Tento odhad je velmi podstatný, protože umožňuje pružně reagovat na očekávané příjmy z prodeje celosvazových povolenek zvýšeným zarybněním rybářských revírů ještě na podzim letošního roku.

Jednatel podal informaci o přípravě XVII. Republikového sněmu ČRS, který se uskuteční 24. listopadu 2018 v Průhonicích. Momentálně se pracuje na  tištěné zprávě o činnosti, kterou obdrží delegáti sněmu s pozvánkou na jednání tři týdny předem.

Rada dále vyslechla informaci o činnosti mezi zasedáními Rady - nejdůležitější bylo již zmíněné setkání ČRS a Zemědělského výboru, dále Národní kolo Zlaté udice konané v Bílině a také účast ČRS na výstavě Země živitelka, kde se svazová expozice tradičně těšila velkému zájmu návštěvníků. V zázemí výstavného stánku ČRS proběhla řada neformálních jednání a setkání s poslanci, zástupci ministerstev, rybářského školství i výzkumu a profesními partnery.

Výstavní expozice ČRS na Zemi živitelce 2018 byla stále plná.

Nejúspěšnější týmy NK Zlaté udice 2018 v pořadí           1. Severočeský ÚS, 2. MRS, 3. Západočeský ÚS.

V různém byla Rada informována o výsledku kontroly dotací z Operačního programu rybářství na aktualizované vydání knihy Rybářství a rybolov a učebnice Příručka pro rybářské hospodáře  provedené finančním úřadem. Kontrola v závěrečném protokolu konstatovala, že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona  č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, platební výměr nebude vydán a daňové řízení tímto končí. Dále závěrečný protokol  uvádí, že příjemce dotace postupoval v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a splnil povinnost využívat dotaci v souladu s rozhodnutím.

Předchozí zjištění Auditního orgánu Ministerstva financí, který došel k závěru, že ČRS nepostupoval v rámci této dotace správně a měl by vrátit nezpůsobilé náklady ve výši 1 866 100,- Kč  a 1 623 200,- Kč se podle očekávání nepotvrdilo a kontrola provedená na základě požadavku ČRS finančním úřadem zcela jednojednoznačně osvědčila, že ČRS postupoval v souladu s předpisy i podmínkami pro poskytnutí dotace a nijak nepochybil.

Rada v této souvislosti rozhodla  požadovat po Ministerstvu financí refundaci nákladů na právní služby, které jí vznikly v souvislosti s vypořádáním se s chybným závěrem Auditního orgánu MF.

Nesprávná stanoviska auditního orgánu byla zneužita i k hrubým útokům proti vedení svazu a ke křivým obviněním. Na autora této dehonestující kampaně na sociálních sítích bude podán podnět k trestnímu stíhání.

Rada dále vzala na vědomí rozhodnutí výboru Jihočeského ÚS ČRS o vložení pstruhových rybářských revírů do celosvazového rybolovu s účinností od 1.1.2019.

Souhlas Rady získal návrh MO ČRS Frýdek-Místek 2, doporučený Územním svazem pro Severní Moravu a Slezsko, o podání žádosti o přidělení pořadatelství Mistrovství světa veteránů v rybolovné technice v roce 2019 s konáním ve Frýdku-Místku.

 

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 4. října 2018.

 

Jan Štípek, jednatel ČRS


Přehled o nejdůležitějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

7.6. (Vrána, Kočica) ÚN Orlík - Vysazování odkrmeného úhoře; 8. 6. (Šíma, Zemánková, Kočica) Vyšší Brod - ME LRU muška; 11. 6. (Vrána) Praha ČT - sucho na rybnících, na MP a P revírech; 12. 6. (Vrána) Rada ČRS - ČR Regina s Jolanou Novákovou - (rybníky ve správě ČRS v Praze, invazní druhy ryb ve stojatých vodách, invazní druhy ryb v tekoucích vodách, kapr vs. doplňkové druhy ryb v rybnících); 14. 6. (Štípek, Ličko, Zdvořáček, Bauerová) Rada ČRS – porada jednatelů; 14. 6. (Podlesný, Ličko)  ÚN Orlík - Rybářská stráž; 15. 6. (Šíma, Hnízdilová) Bílina - Národní kolo Zlaté udice; 16. 6. (Vrána) Lysá nad Labem – ČT k příležitosti zahájení sezóny lovu dravců; 18. 6. (Vrána) Rada ČRS - ČT Karlovy Vary informace k zahájení sezóny lovu dravců; 21. 6. (Šíma, Štípek, Zdvořáček, Ličko, Vrána, Podlesný, Kočica) Zvíkovské Podhradí – setkání ČRS se zástupci ZEV PSP ČR; 23. 6. (Vrána) Hrochův Týnec - Akce pro děti MO ČRS Hrochův Týnec – simulátory; 23. 6. (Hnízdilová) Kroměříž - Mistrovství republiky v RT; 25. 6. (Vrána) Obchodní akademie Lysá nad Labem - Akce Život ve vodě a kolem ní -  témata Ryby našich vod, Raci a Rybožraví predátoři; 26. 6. (Vrána) AOPK ČR – Praha Chodov Komise pro RP; 25. 6. (Podlesný) SZIF Praha - OP Rybářství 2014-2020; 27. 6. (Vrána) Rada ČRS - TV Noe vstup k světovému dni rybářství (rybáři v současnosti, rybářství vs. životní prostředí, rybářské akce a aktivity, rybáři, ryby a sucho); 26. 6.  (Podlesný, Ličko) ÚN Orlík - Zarybňování rybářského revíru č. 481 501 ÚN Orlík, rybářská stráž; 28. 6. (Podlesný) Mze Praha - Jednání Odborné skupiny OP Rybářství; 4. 7. (Vrána) Horka n. Sázavou - Přednáška pro rybářský dětský tábor ÚSMP Horka n. Sázavou; 9. 7. (Podlesný) Mze Praha – seminář Dotace pro nestátní neziskové organizace ze státního rozpočtu – realizace projektů ČRS na rok 2018; 10. 7. (Podlesný) Žehuň, Račice - Zarybňování rybářské revíru č. 441 501 VK Račice, rybářská stráž; 12. – 13. 7. (Ličko) Rokytno - Zarybnění sumcem ÚN Orlík; 13. 7. (Podlesný) Morava 24 - Zarybňování rybářské revíru č. 473 502 Morava 24, rybářská stráž; 17. 7. (Štípek, Zdvořáček, Bauerová) Rada ČRS - převzetí zprávy o daňové kontrole dotací na publikace z OP Rybářství – projekty reg. č.:  CZ.1.25/3.1.00/14.00032 a CZ.1.25/3.1.00/14.00033 na odborné publikace (bez závad); 18. 7. (Podlesný)  ÚN Trnávka - Zarybňování rybářské revíru č. 421 503 Trnava – ÚN Trnávka, rybářská stráž; 18.7. (Štípek, Bauerová) Rada ČRS - osobní  informace k ekonomickým aspektům činnosti ČRS na základě žádosti Romana Vlčka, člena MO ČRS Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; 19. 7. (Kočica) Křivoklátsko - Návštěva dětského tábora Střč. ÚS; 24.7. (Kočica) Černošice - Městský tábor ÚSMP; 24. 7. (Vrána) Praha - ČT 24, web ČT 24, rozhovor na téma: „rybářské revíry vs. sucho“; 25. 7. (Zdvořáček, Kočica) ÚN Orlík - Rybářská stráž; 27. 7. (Vrána) Rada ČRS - Blesk (web) sucho a ryby; 27. 7. (Hnízdilová) Horní Poříčí - Kontrola LTM MO Strakonice; 27. 7. (Vrána) Praha- TV Nova - o suchu, MVE; 29. 7. -11. 8. (Hnízdilová) Smetanova Lhota – LTM ; 31. 7. (Vrána) Praha - Blesk (tisk) revíry a úhyny ryb; 2. 8. (Vrána) Praha – ČR Region vysílání reportáže z cyklu Česko země neznámá - rybníky v Praze; 2. 8. (Vrána) Praha - Lidové noviny, sucho vs. ryby; 2.8. (Kočica) Smetanova Lhota – Dětský tábor Rady ČRS; 2. - 3. 8. (Hnízdilová) Smetanova Lhota - Jednání se zástupcem SRZ - příprava mezinárodní ZU a setkání vedoucích, jednání o další spolupráci; 7. 8. (Vrána) Rada ČRS - Rádio Blaník - ryby vs. sucho; 10. 8. (Vrána) Praha – Kavčí hory, ČT sucho a úhyny ryb; 10. 8. (Vrána, Podlesný) Malá Skála - Lidové noviny, informace o dovozu úhoře říčního; 15. 8. (Štípek, Ličko) Příbram - Jednání se společností Sportovní zařízení města Příbram o využití rybníka Nový rybník k rybolovu; 16. 8. (Podlesný) Morava 24 - Zarybňování rybářské revíru č. 473 502 Morava 24, rybářská stráž; 20. 8. (Vrána) Praha- ČT - vliv MVE na revíry, problematické MVE; 22. 8. (Vrána) Praha - TV Prima sucho, ryby, revíry rybníky; 22. – 28. 8.   (Šíma, Štípek, Ličko, Zdvořáček, Vrána, Podlesný, Řezníček, Zemánková, Kočica) České Budějovice - Výstava Země živitelka; 29. 8. (Štípek) CENAKVA Vodňany - zasedání Šlechtitelské rady pro chov ryb Rybářského sdružení ČR (dotace na udržování a využívání genetických zdrojů v roce 2018); 31. 8. (Ličko) Štědronín - Kontrola činnosti na středisku; 5. 9. (Vrána, Podlesný) Praha – nám. Jiřího z Poděbrad Akce pro děti MO ČRS Praha 3 – simulátor zdolávání ryb; 5.9. (Kočica) Plzeň -  Komise pro propagaci Zpč. ÚS; 6. 9. (Podlesný) České Budějovice - Plenární zasedání Rybářského sdružení ČR.

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok