Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 4. března 2021; jednání se uskutečnilo formou videokonference. Ze zdravotních důvodů byl z jednání omluven předseda ČRS Dr. Mach, který byl zastoupen místopředsedou ČRS Ing. Andersem.

V úvodu zasedání jednatel ČRS Ing. Heimlich seznámil členy Republikové rady s pokračujícím statistickým zpracováním sumářů povolenek. Územní svazy, které pro digitalizaci sumářů využívají jiné rozhraní než E-Sumář ČRS, zašlou statistická data do 10. března sekretariátu Republikové rady. Následně dojde ke sjednocení dat ze všech systémů a bude poskytnuta výsledná sumarizace, která je hlavním podkladem pro zpracování povinných reportingů státní správě. Pro příští období bude snahou systém zpracování statistických dat sjednotit v rámci celého ČRS.

V dalším bodu zasedání Republiková rada jednomyslně schválila termínové kalendáře jednotlivých sportovních odborů na rok 2021, včetně předložených změn závodních a soutěžních řádů. Závody se mohou konat pouze při dodržení všech aktuálně platných opatření vydaných Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a nařízení příslušné hygienické stanice.

Předseda Právní komise JUDr. Holý konstatoval, že dle harmonogramu byl zaslán územním svazům pracovní návrh změn Jednacího řádu ČRS. Územní svazy mají do 15. 4. 2021 možnost zasílat připomínky a další návrhy úprav. 

ÚS zaslaly svá vyjádření k návrhu závazného sazebníku kárných opatření, po provedení sumarizace došlých podnětů bude svolána videokonference ustanovené pracovní skupiny.

Nadále pokračuje výběrové řízení na zhotovitele Rybářského informačního systému (RIS) a přidružené mobilní aplikace. V uplynulém měsíci bylo vypořádáno více než 100 dotazů uchazečů, aktuální termín uzávěrky výběrového řízení je 16. březen. Po ukončení výběrového řízení bude zahájen proces vyhodnocení přijatých nabídek; Republiková rada schválila obsazení příslušných komisí, ve kterých jsou zastoupeni zástupci všech územních svazů, Moravského rybářského svazu, sekretariátu Rady, advokátní kanceláře, která výběrové řízení administruje, i zpracovatele zadávací dokumentace. Proces bude rovněž dozorován Republikovou dozorčí radou.

V souvislosti s procesem přípravy RIS  Republiková rada dále rozhodla o vyhlášení poptávkového řízení na zakázku "Analýza procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji pro potřeby vývoje a provozu IS RIS, organizační a technická opatření při zpracování ochrany osobních údajů, legislativní oprávnění užívání osobních údajů". Dalším krokem, který Republiková rada jednomyslně odsouhasila, je vyhlášení veřejné zakázky na výběr externího dodavatele „Technický a projektový dohled dodávky Rybářského informačního systému“. O vyhlášení tohoto výběrového řízení dle pravidel Zákona o zadávání veřejných zakázek a OP Rybářství budeme v nejbližší době informovat.

Ing. Heimlich podal Republikové radě informace k současným zpřísněným podmínkám výkonu rybářského práva. O vývoji situace budou průběžně informovány územní svazy i členská základna.

Předseda Hospodářského odboru Republikové rady Václav Horák informoval o jednání Hospodářského odboru dne 23. 2. 2021. Tomuto jednání předcházelo několik pracovních schůzek zástupců Ministerstva zemědělství, ČRS a MRS, a to zejména z důvodu případné úpravy vyhlášky č. 197/2004 Sb. Tématem možné novelizace prováděcí vyhlášky se bude Republiková rada nadále zabývat.

Příští zasedání Rady se bude konat 8. dubna 2021.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

4.2.

Hnízdilová

Videokonference

Jednání se zájmovými svazy (včelaři, myslivci, zahrádkáři) – soutěže na rok 2021

5. 2.

Vrána, Podlesný

Sekretariát Rady ČRS

Zkoušky RL

6. 2.

Švendová

Videokonference

Videokonference SO LRU plavaná

11.2.

Heimlich, Zdvořáček, Ličko, Bauerová, Švendová, Hnízdilová, Podlesný, Vrána

Videokonference

Porada jednatelů

11. 2.

Vrána

Videokonference

Divoká Vltava – revitalizační projekt – řeka Vltava v Troji

12. 2.

Heimlich, Ličko

Štědronín

Kontrola střediska před sezonou, plán prací pro rok 2021

12. 2.

Vrána

Sekretariát Rady ČRS

Zkoušky RL

16. 2.

Mach, Horák, Heimlich, Ličko, Podlesný

Videokonference

Jednání pracovní skupiny ČRS/MRS/MZe k novelizaci vyhlášky č. 197/2004 Sb.

16. 2.

Vrána

Videokonference

Projektant Šubrt, Envicons, revitalizace Dalejského potoka – návrhy úprav, konzultace, zaslání materiálů

16. 2.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Podlesný

Videokonference

Jednání k RIS s MZe (ŘO OP Rybářství)

16. 2.

Bauerová

Videokonference

Odborný seminář k účetním ročním závěrkám

17. 2.

Mach, Heimlich

PS PČR zemědělský výbor

Invazní nepůvodní druhy – národní seznam,PS PČR - schůze zemědělského výboru

17. 2.

Mach, Heimlich, Vrána

Videokonference

Invazní nepůvodní druhy – národní seznam, PS PČR - schůzevýboru pro životní prostředí

17. 2.             

Mach, Heimlich, Hladík, Bílý, Kočica, Švendová, Pejchar, Bromovský, Zahrádka

Videokonference

Jednání k aplikaci pro počítání sportovních výsledků - ScoreFishing

17.- 26. 2.         

Bauerová

Sekretariát

Ekonomický audit za rok 2020

18. 2.

Hnízdilová

MŠMT

Akceptace – úprava rozpočtu

18. 2.

Vrána

Praha - Holešovice

PČR - monté

20. 2.

Švendová

Videokonference

Zasedání SO LRU muška

22. 2.

Hnízdilová

ČOV

Informace k zajištění olympijského festivalu

23. 2.

Horák, Mach, Heimlich, Ličko, Podlesný

Videokonference

Jednání HO Rady ČRS

23. 2.

Vrána

Videokonference

Slovenská televize – RTVS – kormoráni, příprava pořadu

24. 2.

Vrána

Videokonference

Asociace vodní turistiky a sportu, MVE Dubina, EIA MVE Nově Městečko, Malé Hydčice

24. 2.

Heimlich, Štípek, Kočica, Cupal

Videokonference

Jednání s MZe – časopis Rybářství

24. 2.

Vrána

Videokonference

Sudoměřské proudy – MVE Zátaví

24. 2.

Vrána

www.youtube.com

Živé vysílání TZB-info – lov ryb pod ČOV https://www.youtube.com/watch?v=NFVYlnB5N1o

25. 2.

Vrána

Videokonference

Projektant Bůžek – RP na Berounce


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok