Mezinárodní finále Zlaté udice a Zlatého blyskáče: na prvním místě Západočeský ÚS

Historicky první ročník mezinárodního finále Zlaté udice a Zlatého blyskáče je za námi. Nejlepší družstva z České a Slovenské republiky se o víkendu utkala ve třech klasických disciplínách - znalostech, rybolovné technice a lovu ryb udicí.

ZUmezinarodni 6

V první řadě je nutné pogratulovat všem účastníkům bez ohledu na jejich finální umístění - už jenom účast na mezinárodním finále znamená, že se dokázali probojovat všemi místními a krajskými koly a ještě se umístit v národním finále na prvních dvou příčkách. V letošním roce se za Českou republiku do mezinárodního finále probojovaly týmy Západočeského ÚS a ÚS pro Severní Moravu a Slezsko. Slovensko reprezentovaly dva týmy - Slovenská republika A a Slovenská republika B

 

 ZUmezinarodni 2
 ZUmezinarodni 3  ZUmezinarodni 4

 

Zahájení soutěže proběhlo v pátek 23. srpna v areálu Střední rybářské školy Vodňany za účasti předsedy ČRS dr. Macha, jednatele ČRS Ing. Štípka, vedoucího Odboru mládeže Rady ČRS Jiřího Marka, vedoucího mládeže Slovenského rybářského svazu Dušana Jašša a zástupce SRŠ Vodňany Ing. Jiřího Macara. 

ZUmezinarodni 1 ZUmezinarodni 22 new

 

V průběhu víkendu se mladí závodníci utkali ve třech stěžejních disciplínách - lovu ryb udicí, znalostních soutěžích (poznávání ryb) a rybolovné technice. Vzhledem k tomu, že pravidla soutěží Zlatá udice a Zlatý Blyskáč se (i vzhledem k rozdílnosti legislativních pravidel v ČR a SR) do určité míry liší, mezinárodní finálové kolo mělo za úkol propojit obě soutěže a vytvořit společná pravidla – nejvýraznější změnou je úprava teoretické části (závodníci absolvují pouze poznávání ryb) a lovu ryb udicí, které probíhá v jednom tříhodinovém kole. Poslední změnou je úprava disciplín v rybolovné technice, kde závodníci soutěží v trojboji (skish zátěž, arenberg, dálka zátěž).

  ZUmezinarodni 25
 ZUmezinarodni 23  ZUmezinarodni 24
  ZUmezinarodni 26
   

Pro účastníky byl připraven také zajímavý doprovodný program - prohlídka areálu rybářské školy s nádhernými akvárii a jezírkem s mokřadem, exkurze do rybářského muzea SRŠ Vodňany a návštěva některých objektů Jihočeské univerzity.

  ZUmezinarodni 27
 ZUmezinarodni 28 new  IMG 20190825 123723 new

 

Po dvou dnech závodů bylo rozhodnuto. Na prvním místě se umístil tým Západočeského územního svazu, na druhém místě tým ÚS pro Severní Moravu a Slezsko. Bronz získala Slovenská republika A a bramborovou medaili Slovenská republika B. V celkovém hodnocení jednotlivců získal v kategorii juniorů zlato Ondřej Holub (ŽčÚS), stříbro Štefan Tichý (ÚS SmS) a bronz Milan Marček (SvK A) . V kategorii žáků nejvíce bodoval Tomáš Bernatík (ÚS SmS), za ním se umístil týmový kolega Dominik Dresler a Stanislav Schleiss (Zč ÚS). V žákyních na první místo dosáhla Natálie Kepáková (ÚS SmS), stříbro si odváží západočeška Nina Hynčíková a bronz Alexandra Matisová (SVK A).  Kompletní výsledky jsou k dispozici zde

  ZUmezinarodni 16
 ZUmezinarodni 14  ZUmezinarodni 18
  ZUmezinarodni 31
 ZUmezinarodni 8  ZUmezinarodni 13

 

Samostatně oceněni byli samozřejmě také nejlepší závodníci v jednotlivých disciplínách i věkových kategoriích; předseda ČRS Dr. Mach, jednatel Ing. Štípek a ředitel SRŠ Vodňany Ing. Dubský předali řadu medailí, pohárů i hodnotných cen. Všichni účastníci také získali dárkovovou tašku s propagačními a výukovými předměty ČRS.

  ZUmezinarodni 19
 ZUmezinarodni 15  ZUmezinarodni 5
 

 

 

Mezinárodní finálové kolo bude probíhat vždy jednou za dva roky, v pořadatelství se budou oba organizující svazy střídat. V meziobdobí, kdy se mezinárodní finále nekoná, probíhá již tradiční mezinárodní setkání mládeže pod záštitou EAF, kam jsou vysílána nejúspěšnější družstva z národního kola Zlaté udice.

ZUmezinarodni 10  ZUmezinarodni 12  ZUmezinarodni 11 

Děkujeme všem organizátorům a rozhodčím za perfektně zvládnutý premiérový závod a všem účastníkům za přátelskou atmosféru. Věříme, že se všem líbila a i když si neodvezli nejcennější kovy, budou na víkend ve Vodňanech vzpomínat jako na příjemně strávený čas. Několika českým závodníkům, které rybářství uchvátilo natolik, že se rozhodli od tohoto září nastoupit na SRŠ Vodňany, přejeme úspěšné studium!

Těšíme se na další ročníky!

 

 

 Zlatá udice Zlatý blyskáč

 

 foto, text: Tomáš Kočica, Jiří Marek

 

O Zlaté udici

Soutěž se koná pravidelně od jejího založení v roce 1974. Jejím předchůdcem byla Rybářská olympiáda, která se celonárodním sjednocením pravidel transformovala v roce 1974 právě na Zlatou udici.

Soutěž probíhá v několika kategoriích. Zúčastnit se mohou  jednotlivci - žáci a žákyně (do završení 15 let věku) a dorost (16 - 18 let věku). Samostatně pak také soutěží šestičlenná družstva, složená ze čtyř žáků, 1 žákyně a jednoho dorostence nebo dorostenky. Platí pravidlo, že v družstvu může být žák nahrazen žákyní, ale ne naopak (družstva musí být smíšená).

Soutěž probíhá v místních, okresních, územních a národním kole. Místní kola probíhají do poloviny května a zajišťují je místní organizace (MO ČRS). Šest nejlepších, to je 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec/ka, postupují do okresního kola. Ta probíhají do konce května a zajišťují je odbory mládeže vybraných MO ČRS ve spolupráci s příslušnými odbory RT a LRU. Šest nejlepších, to je 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec/ka, postupují do územního kola. Územní kola probíhají do poloviny června a zajišťují je odbory mládeže příslušných územních svazů (ÚS) ve spolupráci s pověřenými MO ČRS a odbory RT a LRU příslušných ÚS. Šest nejlepších, to je 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec/ka, postupují do národního kola. V Národním kole  ve druhé polovině června pod taktovkou Odboru mládeže Rady ČRS (ve spolupráci s odborem mládeže pověřeného územního svazu) pak proběhne velkolepé finále. Od roku 2019 se pořádá rovněž mezinárodní finále, kde spolu soutěží dva nejlepší týmy z České a Slovenské republiky.

Soutěže probíhají na všech úrovních vždy ve třech okruzích. Rybolovné technice, lovu ryb udicí na plavanou a znalostní soutěže rostlin, ryb, vodních organismů a legislativních pravidel (Zákon o rybářství, jeho prováděcí vyhláška a další předpisy týkající se výkonu rybářského práva).

Rybolovná technika zahrnuje pět disciplín podle mezinárodního závodního řádu pro RT a jeho doplňků. Z těchto pěti disciplín se na úrovni místních a okresních kol soutěží pouze v zátěžovém trojboji, v územním a národním kole se soutěží v pětiboji. Jedná se o disciplíny:

  • Muška na cíl
  • Muška dálka jednoruč
  • Zátěž Arenberg
  • Zátěž na cíl 
  • Zátěž dálka jednoruč

 

Druhou soutěžní částí, která se počítá do celkového bodování, je lov ryb udicí. V kvalifikačních kolech (místní a okresní kola) může pořadatel povolit kromě plavané i další rybolovné způsoby. Na úrovni územních kol a národního finále se soutěží pouze v plavané, a to ve dvou kolech - každé z kol trvá 120 minut. Po dobu závodu nesmí mladým závodníkům nikdo pomáhat (do vymezeného prostoru má přístup pouze trenér, který ale nesmí s vybavením k lovu ryb nijak manipulovat). Závodní sektory jsou vždy rozděleny podle soutěžních kategorií (žáci, žákyně, dorost).

Znalostní soutěže mají dvě části -  testovou a poznávací. Testová část prověřuje znalosti rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov ČRS, soutěžních řádů RT a LRU, morfologie a anatomie ryb, čistoty vod a ochrany přírody a životního prostředí. Test má v místních a okresních kolech 25 otázek, v územních a národním kole 50 otázek (z přírodovědných znalostí 18 otázek, z chovu ryb 9 otázek, ze zákona o rybářství 11 otázek, ze stanov ČRS 4 otázky, ze znalostí z rybolovné techniky 5 otázek a ze závodního lovu ryb udicí na plavanou - ZU 3 otázky). Druhá část, poznávání ryb, rostlin a živočichů prověřuje pomocí živého materiálu, preparátů, obrazových karet nebo fotogalerií znalost ryb, rostlin a živočichů. Pro národní a mezinárodní  kolo jsou vždy zajištěny exponáty ryb a rostlin v živém stavu.

Pokud si chcete ověřit své znalosti stejně jako závodníci Zlaté udice, můžete si je vyzkoušet na zkušebních stránkách https://www.rybsvaz.cz/zu/.


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok