„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“, dal by se aplikovat slavný výrok postavy z Vančurova románu na situaci, která se letos v létě odehrávala na některých našich rybnících. Ale tady podobnost končí, rozhodně se nedá mluvit o „rozmarném létě“.