Kategorie: Legislativa
Seřadit soubory podle:
Výchozí | Titulek | Autor | Datum | Stažení
zip.pngNařízení vlády č_30_2014 ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngProváděcí vyhláška k zákonu o chraně přírody a krajiny, č_395_1992 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngProváděcí vyhláška k zákonu o myslivosti, č_245_2002 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngProváděcí vyhláška k zákonu o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) č_136_2004 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngProváděcí vyhláška k zákonu o úhradě škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, č_360_2000 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngSprávní řád, zákon č_500_2004 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngTrestní zákoník, č_40_2009 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngVybraná ustanovení zákona č_89_2014 Sb NOZ (spolek) OBLÍBENÉ
zip.pngVyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice, č_50_1978 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngZákon na ochranu zvířat proti týrání, č_246_1992 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngZákon o myslivosti, č_449_2001 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngZákon o některých přestupcích č_251_2016 Sb OBLÍBENÉ
zip.pngZákon o ochraně přírody a krajiny, č_114_1992 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č_250_2016 Sb OBLÍBENÉ
zip.pngZákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, č_115_2000 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) č_154_2000 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngZákon o správních poplatcích, č_634_2004 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ
zip.pngZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) č_254_2001 Sb ve znění pozdějších předpisů OBLÍBENÉ

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok