Práce s dětmi a mládeží

dam

Práce s dětmi a mládeží je jednou ze stěžejních činností ČRS. Probíhá v zájmových kroužcích a klubech při místních organizacích ČRS a ve spolupráci s domy dětí a mládeže a základními školami (v rámci ČRS je evidováno kolem 600 kroužků, ve kterých se dětem věnuje na 800 vedoucích). Svaz podporuje rozvoj vědomostí a pozitivního vztahu k rybářství, přírodě a životnímu prostředí a dává prostor k příjemnému a zdravému trávení volného času dětí a mládeže.

Adresář kroužků pro děti a mládež

Zlatá udice

ZU

Zlatá udice je unikátní soutěž s tradicí od roku 1974 pro děti a mládež, která kombinuje závody v lovu ryb udicí, znalostní disciplíny i rybolovnou techniku. Probíhá v průběhu roku v kvalifikačních místních a územních kolech a vrcholí Národním kolem. Soutěže se účastní každoročně téměř 1.500 dětí.

Více o Zlaté udici a jednotlivých disciplínách zde.

Akce pro děti a mládež

ZU

Každý rok pořádá Český rybářský svaz a jeho organizační složky téměř sto dětských letních táborů, které absolvuje více než 1.300 dětí. Kromě táborů je v průběhu roku organizováno dalších více než 1.100 jednodenních a víkendových akcí pro děti a mládež, kterých se účastní přes 20.000 dětí.  

Na tomto poli patří ČRS mezi jednu z největších a nejúspěšnějších organizací v České republice.

Informace o akcích a činnosti Odboru mládeže

První povolenka zdarma

detipovolenka

Některé územní svazy v rámci podpory dětí a mládeže nabízí dětem do 15 let věku první povolenku k lovu zdarma. Jedná se o územní svazy Západočeský, Severočeský, Východočeský a ÚS města Prahy. 

Podmínkou je členství dítěte v Českém rybářském svazu (dále jen ČRS).

na téma: „Příroda trpí“

Jako každý rok, tak i letos pro přátele včelaření, rybaření, myslivosti i zahrádkaření je připravena tradiční fotografická soutěž na téma „Příroda trpí“. Organizátorem je opět Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Nasavrky, spolu s partnery ČMMJ, z.s., ČRS, z.s., ČSV, z.s. a ČZS, z.s.

Práce s dětmi a mládeží je jednou ze stěžejních činností ČRS. Probíhá v zájmových kroužcích a klubech při místních organizacích ČRS a ve spolupráci s domy dětí a mládeže a základními školami (v rámci ČRS je evidováno 633 kroužků, ve kterých se dětem věnuje 862 vedoucích). Svaz podporuje rozvoj vědomostí a pozitivního vztahu k rybářství, přírodě a životnímu prostředí a dává prostor k příjemnému a zdravému trávení volného času dětí a mládeže.

      Počet (rok 2018)
Územní svaz   Členů (děti)  Členů (mládež)  Kroužků mládeže  Členů kroužků (dětí) Členů kroužků (mládeže)  Vedoucích
města Prahy 3185 657 23 200 15 27
Středočeský 3938 828 109 1541 121 178
Jihočeský 3661 862 110 1341 115 120
Západočeský 3282 707 47 792 88 67
Severočeský 3273 733 77 1323 202 117
Východočeský 3713 834 154 2411 235 215
Moravskoslezský 4388 1048 113 1787 168 138
celkem 25390 5669 63 995 944 862

 

Během celého roku organizuje Český rybářský svaz celou řadu akcí pro děti a mládež - od přednášek a souteží až po prázdninové letní tábory. 

      Jednodenní a víkendové akce Letní tábory
Územní svaz  Počet akcí (2017) Počet účasníků (<18let)  Počet (2017) Počet účasníků dle ÚS (<18let)
Rada ČRS 2 119 1 0
města Prahy 18 224 5 75
Středočeský 303 8174 7 306
Jihočeský 157 2600 20 364
Západočeský 41 729 7 161
Severočeský 167 1082 7 181
Východočeský 266 4347 39 187
Moravskoslezský 179 3402 5 44
celkem 1133 20677 91 1318

  

Nedílnou součástí práce s mládeží je také hledání nových talentů pro závodní činnost.

Vyvrcholením celoroční práce s dětmi jsou tyto významné akce:

  • přírodovědná soutěž "Zlatá udice" - soutěž rybářské mládeže ve znalostech a dovednostech v praktickém rybolovu,
  • letní tábor - tábor se zaměřením na zdokonalování mládeže ve sportovním rybolovu a rybářských znalostech,
  • setkání rybářské mládeže - akce pro vybrané děti jako odměna za jejich celoroční činnost.

O průběhu a výsledcích soutěže Zlaté udice toho již bylo napsáno mnoho (například reportáž z letošního 47. ročníku zde). 

Soutěž se koná pravidelně od jejího založení v roce 1974. Jejím předchůdcem byla Rybářská olympiáda, která se celonárodním sjednocením pravidel transformovala v roce 1974 právě na Zlatou udici.

Soutěž probíhá v několika kategoriích. Zúčastnit se mohou  jednotlivci - žáci a žákyně (do završení 15 let věku) a dorost (16 - 18 let věku). Samostatně pak také soutěží šestičlenná družstva, složená ze čtyř žáků, 1 žákyně a jednoho dorostence nebo dorostenky. Platí pravidlo, že v družstvu může být žák nahrazen žákyní, ale ne naopak (družstva musí být smíšená).

Soutěž probíhá v místních, okresních, územních a národním kole. Místní kola probíhají do poloviny května a zajišťují je místní organizace (MO ČRS). Šest nejlepších, to je 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec/ka, postupují do okresního kola. Ta probíhají do konce května a zajišťují je odbory mládeže vybraných MO ČRS ve spolupráci s příslušnými odbory RT a LRU. Šest nejlepších, to je 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec/ka, postupují do územního kola. Územní kola probíhají do poloviny června a zajišťují je odbory mládeže příslušných územních svazů (ÚS) ve spolupráci s pověřenými MO ČRS a odbory RT a LRU příslušných ÚS. Šest nejlepších, to je 4 žáci, 1 žákyně a 1 dorostenec/ka, postupují do národního kola. V Národním kole  ve druhé polovině června pod taktovkou Odboru mládeže Rady ČRS (ve spolupráci s odborem mládeže pověřeného územního svazu) pak proběhne velkolepé finále, které se v letošním roce konalo ve městě Bílině.

Soutěže probíhají na všech úrovních vždy ve třech okruzích. Rybolovné technice, lovu ryb udicí na plavanou a znalostní soutěže rostlin, ryb, vodních organismů a legislativních pravidel (Zákon o rybářství, jeho prováděcí vyhláška a další předpisy týkající se výkonu rybářského práva).

Rybolovná technika zahrnuje pět disciplín podle mezinárodního závodního řádu pro RT a jeho doplňků. Z těchto pěti disciplín se na úrovni místních a okresních kol soutěží pouze v zátěžovém trojboji, v územním a národním kole se soutěží v pětiboji. Jedná se o disciplíny:

  • Muška na cíl

  • Muška dálka jednoruč

  • Zátěž Arenberg

  • Zátěž na cíl

  • Zátěž dálka jednoruč

 

 

Druhou soutěžní částí, která se počítá do celkového bodování, je lov ryb udicí. V kvalifikačních kolech (místní a okresní kola) může pořadatel povolit kromě plavané i další rybolovné způsoby. Na úrovni územních kol a národního finále se soutěží pouze v plavané, a to ve dvou kolech - každé z kol trvá 120 minut. Po dobu závodu nesmí mladým závodníkům nikdo pomáhat (do vymezeného prostoru má přístup pouze trenér, který ale nesmí s vybavením k lovu ryb nijak manipulovat).

Závodní sektory jsou vždy rozděleny podle soutěžních kategorií (žáci, žákyně, dorost).

Znalostní soutěže mají dvě části -  testovou a poznávací. Testová část prověřuje znalosti rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov ČRS, soutěžních řádů RT a LRU, morfologie a anatomie ryb, čistoty vod a ochrany přírody a životního prostředí. Test má v místních a okresních kolech 25 otázek, v územních a národním kole 50 otázek (z přírodovědných znalostí 18 otázek, z chovu ryb 9 otázek, ze zákona o rybářství 11 otázek, ze stanov ČRS 4 otázky, ze znalostí z rybolovné techniky 5 otázek a ze závodního lovu ryb udicí na plavanou - ZU 3 otázky). Druhá část, poznávání ryb, rostlin a živočichů prověřuje pomocí živého materiálu, preparátů, obrazových karet nebo fotogalerií znalost ryb, rostlin a živočichů. Pro národní kolo jsou vždy zajištěny exponáty ryb a rostlin v živém stavu.

Pokud si chcete ověřit své znalosti stejně jako závodníci Zlaté udice, můžete si je vyzkoušet na zkušebních stránkách https://www.rybsvaz.cz/zu/.

Všechny tři části soutěže – rybolovná technika, lov ryb udicí i znalostní disciplíny mají v celkovém hodnocení stejnou váhu.

Pokud je vám méně než 18 let (nebo máte děti/vnoučata v odpovídajícím věku), můžete se do soutěže Zlatá udice přihlásit prostřednictvím Vaší místní organizace. Budete-li v kvalifikačních kolech úspěšní, máte šanci se probojovat až do Národního kola, které se bude v červnu 2019 konat pod taktovkou Územního svazu Prahy.

Historické výsledky

Zlatá udice je velmi prestižní záležitostí nejen pro závodníky, ale i územní svazy, které zastupují. Kompletní výsledky od roku 1974 najdete v Almanachu Zlaté udice ke stažení zde.

Podrobné video o Zlaté udici si můžete také pustit zde (děkujeme jeho autorovi Josefu Marešovi z ÚS ČR Prahy).

 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok