Číslo revíru: 481 501

Uživatel revíru: Rada ČRS

Délka: 55,5 kilometrů

Rozloha:  2300,00 ha

Popis revíru:

GPS Z: 49°36'22.604"N, 14°10'55.46"E, K: 49°14'26.803"N, 14°22'44.995"E
Od hráze údolní nádrže Orlík až k jezu Kořensko na ř. km 200,41.


K revíru dále patří:


Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán.


Na revíru je lov ryb zakázán: 

  • 100 m od tělesa jezu Kořensko ř. km 200,41 z plavidla i ze břehu; vyznačeno tabulemi,
  • na pravém břehu Vltavy na ř. km 182,0 v areálu Povodí Vltavy, s. p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,
  • na levém břehu Vltavy od ř. km 170,4 do ř. km 170,6 v areálu Povodí Vltavy, s. p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,
  • z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy.


Lov ryb z plavidel je povolen. Lov hlubinnou přívlačí je povolen pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla).
Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm.Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Uchovávaní ryb v haltýřích je zakázáno.

 

Lov ryb nonstop
Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství, č. j. MZE-38126/2021- 16232, z 22. 6. 2021, byla povolena výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru č. 481 501, Vltava 16-19, ÚN Orlík, pro období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu:

  1. Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0.00 do 4.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
  2. Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 0.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
  3. Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).
  4. V období od 1. 9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023 v době povolené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod., se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

Na revíru platí mimopstruhové povolenky celosvazové, celorepublikové a místní povolenky.
Rybářská stráž: tel.: 606 123 576 (p. Zeman), 724 903 716 (p. Kudweis)

UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením

Informace o okolí

Informace o turistických zajímavostech a volnočasových aktivitách v regionu ÚN Orlík získáte na stránkách informačních center měst a obcí.

Infocentrum Milevsko

nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko

tel.: +420 383 809 101, e-mail: infocentrum@milevskem.cz

www.milevskem.cz

 

Infocentrum Týn nad Vltavou

náměstí Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou

tel.: +420 385 772 301, e-mail: infocentrum@tnv.cz

www.tnv.cz

 

Infocentrum Příbram

Tyršova 106, 261 01 Příbram I

tel.: +420 318 402 381, e-mail: info@pribram.eu

www.poznejpribram.cz

 

Infocentrum Písek

Velké náměstí 113, 397 01 Písek

tel.: +420 387 999 999, e-mail: infocentrum@pisek.eu

www.pisek.eu

 

Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok