Seznam článků

 

Český rybářský svaz je ...

... spolek, jehož posláním je zejména:

 • Výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.
 • Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti.
 • Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.
 • Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.
 • Rozvíjení a popularizování rybářského sportu, organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech úrovních.
 • Spolupráce s českými i zahraničními institucemi, organizacemi a orgány, jejichž činnost se dotýká rybářství, rybářského sportu, ochrany přírody a životního prostředí.
 • Vytváření podmínek pro činnost pobočných spolků a členů svazu. Za tím účelem:
 • - ctít historii a tradice v rybářství a vést členy k jejich respektování a rozvíjení,
  - poskytovat metodickou pomoc, vydávat odborné publikace a časopisy, výukové a informační materiály a zajišťovat jejich distribuci, organizovat odborné kursy, školení, zkoušky,
  - poskytovat služby včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů,
  - využívat získané dotační prostředky.
 • Svaz i jeho pobočné spolky realizují své poslání i jako veřejně prospěšné. K zajištění svého poslání mohou vykonávat obchodní činnost a podpůrné služby v souladu s právními předpisy.

Posláním svazu je zajistit realizaci činností, které spolu vzájemně souvisejí, jsou systematicky propojené a tvoří předmět jeho hlavní činnosti.

(Stanovy ČRS)

 

ČRS výbor územního svazu pro Sev. Moravu a Slezsko MRS - Moravský rybářský svaz ČRS Východočeský územní svaz ČRS Jihočeský územní výbor České Budějovice ČRS Středočeský územní svaz Praha Český rybářský svaz RADA ČRS Územní svaz města Prahy ČRS Severočeský územní svaz ČRS Západočeský územní svaz Plzeň


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok