Vedle rybářského lístku je povolenka k rybolovu základním dokladem každého rybáře, kterým prokazuje oprávnění lovit ryby v daném rybářském revíru. To je obecně známá věc. Málokdo si však uvědomuje, kolik povolenek se ročně vydává a jak rozsáhlá administrativa je s tím spojená. Jen Český rybářský svaz, jako největší uživatel rybářských revírů, ročně vydá skoro 230 tisíc všech druhů povolenek (celorepublikových, celosvazových, územních, místních – ročních i krátkodobých, pro členy i nečleny).

 

Text: Jan Štípek, jednatel Českého rybářského svazu

Kdysi byly povolenky k rybolovu poměrně jednoduché tiskoviny, které postrádaly jakékoliv ochranné prvky a nebyly ani z tiskárny opatřeny čísly. Postupem času, jak se vyvíjely kopírovací technologie, přibyly na povolenkách různé stupně ochrany, které ztěžují případnou výrobu falzifikátů. Jen pro zajímavost – případy padělání povolenek se vyskytly, falza byla zachycena před 11 lety. Po této zkušenosti byly tehdy používané ochranné prvky ještě posíleny. V současnosti jsou tedy povolenky proti falšování chráněny. Samozřejmě způsobem přiměřeným jejich nominální hodnotě, významu a užití. A nutno poznamenat, že mluvíme-li o povolenkách, jedná se o územní, celosvazové a celorepublikové, kterých je drtivá většina. Pokud je některá místní organizace uživatelem revíru a z toho titulu vydává vlastní povolenky k rybolovu platné na jejích revírech, je ochrana povolenek dána jejím rozhodnutím.

Unikátní číslo a čárový kód povolenek

Výdej územních a celosvazových povolenek se stal ještě bezpečnější s nástupem informačních systémů zajišťujících evidenci povolenek. Každá celosvazová i územní povolenka má kromě ochranných prvků vytištěno unikátní číslo a čárový kód, které obsahují druh povolenky, rok platnosti a její číslo. Většinou je dohledatelné, kterému výdejci byly dodány povolenky konkrétní číselné řady a kterému rybáři pak byla vydána povolenka určitého čísla. Ve třech územních svazech (Západočeský, Jihočeský a Severočeský), používajících informační systém LIPAN, je tak zajištěna téměř stoprocentní ochrana povolenek proti zneužití a vydání povolenky stejného čísla (pokud by byla duplicitně vytištěna) více rybářům. Další kontrola následuje při zpracování statistik úlovků, kdy by byla u celosvazových povolenek případná duplicitní povolenka (se stejným čárovým kódem a číslem) zjištěna a zaznamenána.

Z toho vyplývá, že v případě územních a celosvazových povolenek, zejména tam, kde se používá jednotný informační systém, je prakticky vyloučeno uvedení „neoriginálních“ či vadně vytištěných povolenek do oběhu. Pokud by se tak výjimečně nestalo hned při kontrole dodávky povolenek z tiskárny, přijde se na takovou povolenku při výdeji (systém ji neumožní vydat) a v krajním případě při zpracování statistik úlovků (znovu se načítá čárový kód všech zpracovaných povolenek).

Centrální databáze členů zatím chybí

Riziko odhalení hrozí i při přestupku, zjištěném rybářskou stráží. Hlášenka s kopií povolenky se dostane do příslušné místní organizace, která by okamžitě zjistila, že zadržená povolenka není v dokladech o výdeji zaznamenána. Ostatně takto byl odhalen i zmíněný případ padělané povolenky, kterou zadržel člen rybářské stráže na ÚN Orlík a následně ji jako falzifikát označil hospodář tohoto revíru.

Evidenci vydaných povolenek by výrazně pomohla dosud chybějící centrální databáze členů podmíněná jednotným informačním systémem. Ten by zpřístupnil všem místním organizacím informace o výdeji povolenek, eliminoval by dvojí členství a zabránil prodeji povolenek v jiných organizacích členům, kterým byla povolenka zadržena za rybářský přestupek. Profesionální rybářská stráž by rovněž mohla z této databáze on-line čerpat informace o kontrolované povolence. Závěrem lze konstatovat, že povolenky jsou v současnosti celkem dobře chráněny proti zneužití a neoprávněnému vydání. Samozřejmě, nic není dokonalé a velmi sofistikovaný atak vyloučit nelze. Jednou ale přijde doba, která papírovým povolenkám částečně nebo úplně odzvoní. Perspektiva je v elektronické licenci k rybolovu, která bude pro rybáře komfortně dostupná. Bude spojená s evidencí úlovků pomocí aplikací chytrých mobilních zařízení využívajících GPS polohu rybáře, s automatickým označením revíru, data a času lovu. Rybář pak jen zaznamená svůj úlovek…

Jen nějak nevím – máme se na tu dobu těšit?

Rybářství, duben 2019

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok