Pokud se rozhodnete navštívit některý ze svazových revírů, musíte mít vždy:

1) Rybářský lístek, platnou povolenku k lovu a průkaz totožnosti

Rybářský lístek je v principu doklad o splnění příslušných náležitostí pro výkon rybářského práva. Vydává ho obec s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatele. Rybářský lístek se vydává za poplatek, doba platnosti je na 1, 3, 10 let nebo doživotní. K získání lístku je nutné složit zkoušky ze znalostí legislativních pravidel výkonu rybářského práva - od roku 2018 je také možné pořídit si krátkodobý rybářský lístek (na 30 dní), u kterého nejsou zkoušky požadovány.

Povolenku k lovu si můžete zakoupit na místní organizaci ČRS (členskou nebo nečlenskou). Povolenek je řada druhů, rozlišují se podle územní platnosti (územní, celosvazové, celorepublikové), typu revírů (pstruhové nebo mimopstruhové) i podle věku držitele (dětské, mládež, dospělí) a délky platnosti (od jednodenních po platnost kalendářního roku). Pozor, soupis revírů, který při nákupu povolenky dostanete, je její pevnou součástí, a je tedy nutné ho mít během lovu také!

Průkaz totožnosti je nutný při případné kontrole rybářskou stráží.

2) Podběrák

Povinnost mít u sebe podběrák (a používat ho) stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva u převážné většiny územních svazů; pro rybáře by jeho využití mělo být samozřejmostí. Podběrák by měl být dostatečně prostorný k šetrné manipulaci s rybou, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození. 

3) Metr (míru) ke zjištění délky ulovené ryby

I pokud si neplánujete svůj úlovek ponechat, je nutné ho mít vždy s sebou.

4) Vyprošťovač háčků

Mezi vyprošťovače háčků můžeme zařadit zejména peány, obůstky nebo malé kleštičky. 

Před započetím lovu (a optimálně ještě před odjezdem z domova) doporučujeme podrobně prostudovat bližší podmínky uživatele revíru, na některých revírech může být povinné vybavení blíže specifikováno a doplněno.

 

 prukazy  Pean podbreak   metr

 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok