Republiková rada ČRS se sešla na svém řádném zasedání 5. října 2023. Hlavními body jednání byly návrh cen místních povolenek platných na MP a P revírech Republikové rady ČRS od roku 2024, vyhodnocení činnosti v oblasti propagace a výstavních akcí v roce 2023, kontroly Republikové dozorčí rady ČRS a Rybářský informační systém.

Republiková rada ČRS projednala návrh cen místních povolenek platných na MP a P revírech Republikové rady ČRS od roku 2024. Předseda Hospodářského odboru Republikové rady ČRS p. Horák a vedoucí Hospodářského oddělení Ing. Ličko podrobně okomentovali předložený návrh s rozlišením cen povolenek pro členy a nečleny ČRS. Republiková rada ČRS schválila ceny místních povolenek na MP revíry Republikové rady ČRS pro členy ČRS – 3denní 1 050; 10denní 1 500, pro nečleny ČRS – 3denní 2 350; 10denní 3 900 a na P revírech Republikové rady ČRS pro členy ČRS – 3denní 1 200; 10denní 1 500, pro nečleny ČRS – 3denní 2 500; 10denní 4 200.

Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení činnosti v oblasti propagace a výstavních akcí v roce 2023.  Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich poděkovali všem funkcionářům ČRS, kteří stánek navštívili a zaměstnancům sekretariátu Republikové rady ČRS za zajištění realizace výstav. Tiskový mluvčí ČRS Dr. Mareš podal Republikové radě ČRS ve věci propagační činnosti podrobnou informaci. ČRS se v letošním roce zúčastnil výstavy For Fishing v Praze, výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem a 49. ročníku mezinárodního agrosalonu Země Živitelka. Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich zde přivítali mnoho zástupců státní správy a politické reprezentace, kteří vnímají ČRS jako důležitého partnera v oblasti sportovního rybářství. Stánek ČRS navštívila také řada významných zástupců z řad zemědělských a rybářských subjektů, škol a univerzit, zástupci územních svazů a další hosté.

Představeny byly i veškeré výukové a propagační materiály, které ČRS v současné době vydává a nabízí. Další prezentace ČRS probíhá zejména prostřednictvím webových stránek, které v současnosti dosahují 3 900 návštěv denně. Aktivní je také profil ČRS na sociální síti Facebook (9 600 odběratelů, denní návštěvnost přes 7000 uživatelů). V letošním roce bylo realizováno také značné množství mediálních vstupů do televizních, rozhlasových a tištěných médií s celostátním dosahem.

Předseda Republikové dozorčí rady ČRS Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s provedenými kontrolami. Proběhla kontrola sekretariátu Republikové rady ČRS, a to kontrola čerpání nákladů a tvorba výnosů a kontrola prvotních účetních dokladů. Kontrolou nebyly zjištěny závady, nebo nedostatky. Veškerá účetní dokumentace je vedena v souladu se zákonem o účetnictví a navazujícími předpisy. Byla také proveden kontrola výdajů na veletržní činnost v roce 2023, která je ze strany Republikové dozorčí rady ČRS hodnocena kladně a jako přínosná s ohledem na oslovení členské základny, složek svazu a politické reprezentace, která expozici na těchto akcích navštěvuje.

Manažer RIS Bc. Kočica informoval o aktuálním stavu projektu. Vývoj jednotlivých funkcionalit RIS pokračuje dle schváleného harmonogramu, prioritními oblastmi je dokončení úprav agendy členské základny a prodeje povolenek na základě podnětů místních organizací, které jsme v uplynulém měsíci obdrželi. Nadále probíhají intenzivní práce na migraci dat členské základny z úrovně jednotlivých místních organizací. Ze 486 místních organizací ČRS byla data potřebná pro migraci jejich členské základny zajištěna napřímo u 382 MO do konce října 2023, 62 organizací, pracujících nyní v systému EvMO migruje data prostřednictvím autora systému s termínem 15. 10. 2023, a 23 organizací si bude na základě dohody zadávat členy do systému napřímo, tzn. mimo migrační procedury.

Aktuálně je ze všech MO v ČRS rizikově hodnoceno 19 organizací, které data buď v termínech nedodaly (15 MO), nebo byla dodána v kvalitě neumožňující zpracování, zpravidla díky chybějícím základním údajům (4 MO). V případě, že některá místní organizace neposkytne součinnost a data nutná pro migraci, bude nutné přijmout ze strany Republikové rady ČRS opatření pro nápravu tohoto stavu.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich informoval o personální změně na pozici vedoucí Ekonomického odd. Republikové rady ČRS. Z pozice odešla Ing. Bauerová a na základě výběrového řízení se od 1. 10. 2023 stala novou vedoucí Ing. Laktionova.

Předseda ČRS Dr. Mach podal také informaci o zveřejnění novely vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve Sbírce zákonů dne 29. 9. 2023. Zároveň poděkoval všem funkcionářům a zaměstnancům, kteří se na přípravě novelizovaného znění podíleli, zejména předsedovi Hospodářského odboru Republikové rady ČRS p. Horákovi a zaměstnancům Hospodářského odd. sekretariátu Republikové rady ČRS.

Další zasedání se uskuteční 2. listopadu 2023.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

7. – 8. 9.

Vrána

Praha, ČZU

XVII. Evropský ichtyologický kongres

8. 9.

Podlesný, Ličko

Videokonference

RIS, projektový tým ČRS

9. 9.

Chybová

Praha

MiČR juniorů přívlač břeh

13. 9.

Podlesný

Videokonference

RIS, projektový tým ČRS

14. 9.

Mach, Zdvořáček, Mareš, Ličko, Podlesný, Chybová, Bauerová

Sekretariát Rady

Porada jednatelů

14. 9.

Podlesný

Videokonference

Seminář Realizace projektů podpořených v roce 2023 a podmínky dotačního řízení pro rok 2024 – dotace pro NNO

14. 9.

Mach, Hnízdilová

Videokonference

Zasedání Odboru RT

16. 9.

Vrána

Český rozhlas Sever

60minutový vstup k rybám a vodním živočichům severních Čech (navazuje na reportáž o karasech obecných z 5. 9. t.r.)

19. – 20. 9.

Laktionová, Bauerová

Sekretariát Rady

Kontrola RDR průběhu hospodaření Rady

20. 9.

Podlesný

Videokonference

RIS, projektový tým ČRS

21. 9.

Mach, Heimlich, Horák

Mze

Jednání ohledně písníku Boudy

21. 9.

Podlesný, Ličko, Vrána

Středisko ČRS Štědronín

3. ročník praxe studentů SRŠ a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňany na ÚN Orlík – seznámení se s činností ČRS, s hospodařením na revírech a s činností RS

21. 9.

Vrána

Česká televize

Pořad „České rybí legendy Jakuba Vágnera“, díl „Pstruh“, vystoupení p. Vrány na téma kormorán velký a jeho vliv na rybí obsádku

25. 9.

Vrána

Sekretariát Rady

Natáčení pořadu pro Český rozhlas o úbytku pstruha obecného s p. Duchoněm

26. 9.

Vrána

Praha, AOPK Chodov

Komise pro rybí přechody

27. 9.

Podlesný

SZIF Praha

Informace k OP Rybářství 2021-2027

27. 9.

Podlesný

MZe

Podání projektu ČRS v rámci státní dotace pro NNO na rok 2024

29. - 30. 9.

Hnízdilová

Kroměříž

Finále Českého poháru v RT

29. 9. – 1. 10.

Chybová

Herbertov

Memoriál T. Kouby muška

3. 10.

Zdvořáček

Videokonference

RIS GDPR

3. 10.

Mareš

Časopis Rybářství

Redakční rada

5. 10.

Vrána

Praha, sekretariát Rady

OŽPČV

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok