Ve čtvrtek 23. července proběhlo mimořádné zasedání Republikové rady. Hlavním bodem programu bylo pokračování v projednávání návrhů na změny Stanov ČRS a také zpráva o postupu analytických prací na Rybářském informačním systému (RIS).

Klíčovým tématem mimořádného zasedání bylo projednání připomínek navržených změn Stanov ČRS. Za účasti členů Právní komise byly projednány jednotlivé připomínky, podané jak organizačními složkami, tak i členy ČRS prostřednictvím připomínkového formuláře, který byl zveřejněn na stránkách ČRS. Předseda ČRS Dr. Mach poděkoval všem autorům připomínek za konstruktivní návrhy; připomínky k projednávaným návrhům budou Právní komisí Rady zapracovány do uceleného dokumentu, který bude opět projednán Republikovou radou v rámci řádného zasedání v září tohoto roku.

Předseda Mach zdůraznil nutnost projednat návrhy v rámci konferencí i výročních schůzí místních organizací. Vzhledem k tomu, že řada konferencí a členských schůzí vzhledem k epidemii Covid – 19 zatím neproběhla,  bude ucelený návrh změn předložen v rámci mimořádného Sněmu tak, aby byl dostatečný časový prostor na důkladné projednání všech návrhů. Mimořádný Sněm bude svolán v průběhu roku 2021.

Druhým klíčovým tématem tohoto zasedání byla zpráva o průběhu analytických prací na návrhu Rybářského informačního systému. Ta byla přednesena zástupci zpracovatele (spol. Equica, a.s.), přítomni byli také zástupci Řídícího výboru ČRS, který je složený ze zástupců územních svazů, Republikové dozorčí rady, MRS a zaměstnanců sekretariátu Rady.

Rada byla seznámena s nejdůležitějšími prvky Rybářského informačního systému, které jsou navrhovány na základě požadavků organizačních složek ČRS, se kterými probíhají v posledních měsících analytické schůzky. Další dílčí podněty budou dodefinovány na základě dotazníkových šetření, které aktuálně probíhají – prostřednictvím elektronických formulářů byli osloveni členové ČRS a MRS, členové rybářské stráže (prostřednictvím územních svazů) a v nejbližších dnech budou osloveny také místní organizace (prostřednictvím jednotných e-mailových adres MO, které byly v loňském roce všem MO založeny).

Analytické práce budou ukončeny dle harmonogramu do října tohoto roku; následně bude probíhat otevřené výběrové řízení na dodavatele systému a přidružených mobilních aplikací. Součástí analytických prací je zadávací dokumentace pro zhotovitele, návrh enterprise architektury a variantní studie proveditelnosti.

V závěru zasedání Republiková rada schválila vyhlášení otevřeného výběrového řízení na dodavatele služeb na sumarizaci úlovků a docházek pro územní, celosvazové a celorepublikové povolenky. Výběrové řízení bude vyhlášeno nejpozději do 31.8. tohoto roku v příslušné sekci webu ČRS.

Další zasedání Republikové rady se bude konat 10. září 2020.

IMG 0449


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok