Listopadové zasedání Republikové rady se konalo dne 4. 11. 2021; hlavními projednávanými tématy bylo vyhodnocení činnosti na úseku sportu a práce s mládeží, návrh změny Stanov ČRS a postup výběrového řízení na Rybářský informační systém.

 

V úvodu zasedání seznámil jednatel ČRS Ing. Heimlich členy Republikové rady s činností na úseku sportovních odborů v roce 2021 a nastínil záměry na rok 2022. Sportovní činnost provázela řada omezení souvisejících s epidemií Covid-19; zrušeny byly ligové soutěže odborů plavaná, přívlač a muška. Odbor feeder přistoupil ke zkrácení I. Ligy, II. Liga proběhla dle termínových kalendářů. Odbor rybolovné techniky realizoval všechny závody I. i II. ligy. Plánovaná mistrovství ČR proběhla v disciplínách plavaná, přívlač ze břehu, feeder a RT v případě dospělých, v kategorii juniorů proběhly MČR v plavané, přívlači, mušce a RT. Z mezinárodních soutěží byl úspěšný tým muškařů (zlato v jednotlivcích i týmu v kategorii Masters, MS se konalo v ČR v okolí Zábřehu na Moravě), plavačkářů (týmové stříbro a individuální bronz z MS v Itálii a bronz v kategorii Masters ve Slovinsku) a reprezentanti rybolovné techniky (týmové zlato a 26 medailí z Polska v kategorii juniorů, zlato v týmech a 34 medailí v kategorii dospělých v Maďarsku).  

Předseda Odboru mládeže Jiří Marek dále informoval o činnosti s dětmi a mládeží v uplynulém roce. Český rybářský svaz obhájil titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, udělovaný MŠMT. Byly zajištěny vzdělávací materiály pro rybářské kroužky a byla uspořádána řada akcí – od účasti odboru na Olympijském festivalu v Praze, přes Národní kolo Zlaté udice a Setkání mládeže 2021, až po tradiční tábor Rady ČRS ve Smetanově Lhotě. Proběhla také řada online soutěží, a to i ve spolupráci s dalšími zájmovými svazy; například znalostní soutěž Příroda kolem nás nebo fotografická soutěž Příroda trpí.

Předseda ekonomické komise Ing. Anders okomentoval předkládaný návrh hospodářského plánu ČRS Služby s.r.o. na nadcházející rok; tato společnost, plně vlastněná Českým rybářským svazem, zajištuje některé komerční aktivity, které nejsou přímo vázány na hlavní činnost ČRS. Jedná se například o pronájmy apartmánů a chatek v rekreačním středisku Štědronín. Plán předpokládá kladný hospodářský výsledek. Republiková rada zároveň schválila navýšení cen ubytovacích služeb v rekreačním středisku Štědronín, a to zejména z důvodu výrazného navýšení cen energií.

Vzhledem k blížícímu se Republikovému sněmu, který se bude konat 20.11. 2021, seznámil členy Rady předseda ČRS Dr. Mach s postupem příprav. Všem delegátům sněmu byly zaslány podkladové materiály, včetně finálního návrhu na změnu Stanov ČRS, který byl konsenzuálně schválen všemi územními svazy. Územní svazy byly zároveň vyzvány k navržení zástupců do mandátové, návrhové a volební komise. Vedením Sněmu byl pověřen místopředseda ČRS Ing. Karel Anders a předseda JČÚS Ing. Koranda.

Republikový sněm proběhne za přísné kontroly dodržování všech protiepidemiologických opatření.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek okomentoval výsledky kontrol, provedených v uplynulém období; jednalo se o kontrolu průběžného hospodaření Rady, kontrolu prvotních účetních dokladů a průběh čerpání nákladů a tvorbu výnosů. Ani v jedné z kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno pochybení. Na závěr své prezentace podrobně zhodnotil plnění úkolů XVII. Republikového sněmu, které byly Republikové radě uloženy. Uložená usnesení jsou již splněna, nebo průběžně realizována.

Předseda Dr. Mach dále přiblížil průběh výběrového řízení na zhotovení Rybářského informačního systému. Na 8. 11. 2021 byla svolána Hodnotící komise, která posoudí podané nabídky. Hodnotící komise je složena ze zástupců všech územních svazů, MRS, advokátní kanceláře i zástupcem zpracovatele zadávací dokumentace; zároveň je průběh kontrolován zástupcem Republikové dozorčí rady. Vybraná nabídka bude v následujících dnech posouzena Republikovou radou a poté zveřejněna.

V souvislosti s přípravou Rybářského informačního systému (RIS) zároveň zahájilo činnost deset pracovních skupin, z nichž se každá  specializuje na jednu z činností ČRS ve vztahu k RIS. Tyto skupiny, složené z více než 80 zástupců územních svazů a místních organizací, budou v nadcházejících dvou letech sloužit jako hlavní oponenti navrhovaných řešení dodavatelem RIS.

Na závěr jednání byli členové Rady seznámeni s průběhem zasedání Hospodářského odboru (HO) pod vedením předsedy VčÚS Václava Horáka, které proběhlo 18.10. Byly akcentovány zejména body týkající se připravovaných legislativních změn, související s implementací nařízení EU o invazních nepůvodních druzích; jednání HO byli přítomni i odpovědní zástupci Ministerstva zemědělství.

Další zasedání Republikové rady se bude konat 9. prosince 2021.


 

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

8. - 9.10.

Mach, Heimlich

Zábřeh na Moravě

MS muška - masters

12. 10.

Bauerová

Praha

Jednání s HVP (sponzorský dar na sportovní činnost)

13. 10.

Ličko

MÚ Písek

Činnost RS na ÚN Orlík, finanční podpora MÚ na činnost RS a na činnost dětí a mládeže

14. 10.

Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Bauerová, Chybová, Podlesný, Ličko

Sekretariát Rady, videokonference

Porada jednatelů

14. 10.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica

České Budějovice

Konference Jihočeského územního svazu

17. 10.

Mach, Heimlich

VK Račice

Pohár předsedy ČRS LRU položená

18. 10.

Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Podlesný, Ličko, Vrána

Štědronín

Jednání Hospodářského odboru Republikové rady ČRS a pstruhařské sekce

18. – 19. 10.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Ličko, Podlesný, Vrána

Štědronín

Jednání s MZe, MRS, RS ČR, SRŠ Vodňany

19. - 20. 10.

Heimlich, Bauerová

Sekretariát Rady

kontrola RDR

20. 10.        

Ličko

Štědronín

Jednání s architekty ohledně přípravy zadání pro architektonickou studii na stavební investice na středisku Štědronín

21. 10.

Mach

Průhonice

Konference Středočeského územního svazu

23.10.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Odbor mládeže

25. 10.

Horák, Heimlich, Ličko

MZLU Brno

Jednání s MZe, ČRS, MRS a odborné rybářské veřejnosti ohledně novely vyhlášky č. 197/2004 Sb.

26. 10.

Kočica, Podlesný

Sekretariát Rady

Zasedání garantů pracovních skupin Rybářského informačního systému

26.10.

Hnízdilová

Videokonference

NNO uznané MŠMT -  stanovisko k Výzvě MŠMT

1. 11.

Kočica

Sekretariát Rady

Zasedání pracovní skupiny RIS pro migraci dat

1. 11.

Mach, Kočica, Zdvořáček

Hradec Králové

Konference Východočeského územního svazu

2.11.

Hnízdilová

Videokonference

NNO uznané MŠMT -  stanovisko k Výzvě MŠMT

3.11.

Hnízdilová

Videokonference

Odbor mládeže


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok