Republiková rada ČRS se sešla 2. června 2022 na řádném zasedání. Na programu byly zejména následující body - Zpráva o činnosti ČRS za rok 2021, dodatek Rybářského řádu a soupisu revírů pro držitele celosvazových povolenek pro rok 2023, projednání aktuálních oblastí k RIS a příprava XIX. Republikového sněmu ČRS.

Předseda ČRS Dr. Mach úvodem přivítal nově zvolené zástupce do Republikové rady ČRS, kterými se stali za ÚS pro Severní Moravu předseda Mgr. Radomír Bednář a člen Republikové rady ČRS pan Petr Machala a za ÚS města Prahy předseda Ing. Jan Nejedlý.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich představil Zprávu o činnosti ČRS za rok 2021. Co se týče členské základny, tak ve 487 místních organizacích bylo evidováno celkem 262 568 členů. Při meziročním srovnání se jednalo o nárůst o 1,5 %. Nárůst členské základny se v roce 2021 pozitivně odrazil i na prodeji povolenek k lovu ryb, kdy bylo prodáno celkem 246 433 ks všech druhů povolenek.

Celkový počet vysazených ryb dosáhl v roce 2021 více než 19 mil. ks o hmotnosti 3 433 t v celkové hodnotě 233,4 mil. Kč. Oproti roku 2020 došlo tedy v roce 2021 ke zvýšení zarybňování, a to o cca 4,4 mil. ks a 47 t. Celková hodnota vysazených ryb se zvýšila o 9,1 mil. Kč. V roce 2021 bylo na rybářských revírech uloveno celkem 1 468 433 ks ryb o celkové hmotnosti 2 439 826 kg. V porovnání s rokem 2020 se celkově jedná o meziroční pokles úlovků v ks i kg, a to o 265 464 ks a o 341 227 kg. V roce 2021 bylo zaznamenáno celkem 4 624 643 docházek, což je oproti předchozímu roku pokles o 274 346.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval o probíhajících přípravách XIX. Republikového sněmu ČRS, který proběhne v termínu 24. 9. 2022 v konferenčních prostorech Floret v Průhonicích. Pokračují práce na přípravě tištěné zprávy o činnosti za volební období 2018-2022 pro XIX. Republikový sněm ČRS.

Republiková rada ČRS schválila dodatek pro rok 2023 k Rybářskému řádu ČRS. Dodatek reflektuje novelu zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kdy při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se nově zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu a za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu (střevlička východní a slunečnice pestrá).

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s provedenými kontrolami. Proběhla kontrola čerpání rozpočtu na mezinárodní sportovní činnost za rok 2021, čerpání nákladů na tuzemskou sportovní činnost, využívání služebních vozidel v majetku Republikové rady ČRS a kontrola plnění postupu zarybňování na revírech ČRS. V provedených kontrolách nebyly shledány závažné závady a nedostatky. Členové Republikové rady ČRS byli také seznámeni s hospodařením společnosti Rybář, s. r. o. za roky 2020 a 2021.

Republiková rada ČRS schválila předložení návrhu na XIX. Republikový sněm ČRS na zvýšení členských známek od roku 2023 na výši členské známky pro dospělé z 500 na 700 Kč, pro mládež z 200 na 300 Kč, pro děti z 100 na 150 Kč. Republiková rada ČRS rovněž odsouhlasila financování nákladů na RIS z rozpočtů jednotlivých územních svazů podle počtu členů. V současné době probíhají intenzivní analytické práce na vývoji systému.

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 8. září 2022.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

9. 5.

Heimlich, Zdvořáček, Mareš, Kočica, Vrána, Podlesný, Chybová

Sekretariát Rady

Interní porada RIS

9. 5.

Heimlich, Zdvořáček, Mareš, Kočica, Vrána, Podlesný, Chybová

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

11. 5.

Heimlich

Sekretariát Rady

Zasedání RDR

12. 5.

Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Ličko, Podlesný, Mareš, Chybová, Bauerová

ÚSMP

Porada jednatelů

13. – 15. 5.

Mach, Chybová

Herbertov

MiČR LRU muška

16. 5.

Heimlich, Zdvořáček, Mareš, Kočica, Vrána, Podlesný, Chybová

Sekretariát Rady

Interní porada RIS

16. 5.

Heimlich, Mareš, Kočica, Vrána, Podlesný, Chybová

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

16. 5.

Hnízdilová

Videokonference

Příprava naučné stezky se zájmovými svazy na Naturu Vivu 2022

16. 5.

Podlesný, Zdvořáček, Mareš

Sekretariát Rady

Jednání komise k otevírání obálek s nabídkami k zakázce Vydání vzdělávacích materiálů 2022

17. 5.

Mach, Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Mareš, Vrána

Praha

Územní konference ÚSMP

19. 5.

Heimlich

Nasavrky

150 let ČSV

19. 5.

Chybová

Videokonference

RIS SK6 – sport a mládež

19. 5.

Podlesný

Videokonference

15. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2014–2020

23. 5.

Heimlich, Zdvořáček, Mareš, Kočica, Vrána, Podlesný, Chybová

Sekretariát Rady

Interní porada RIS

23. 5.

Heimlich, Kočica, Vrána, Podlesný, Chybová

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

24. – 25. 5.

Hnízdilová

Lysá nad Labem

Realizace naučné stezky – Natura Viva 2022

25. 5.

Mareš, Kočica

Videokonference

RIS SK7 – veřejně přístupné informace

25. 5.

Mach, Heimlich, Kočica

Plasy

Územní konference ZPČÚS

26. – 29. 5.

Mach, Heimlich, Mareš, Podlesný, Vrána, Zdvořáček, Chybová, Hnízdilová

Lysá nad Labem

Natura Viva 2022

27. 5.

Zdvořáček

Sekretariát Rady

Právní komise ČRS

28. 5.

Mareš

Lysá nad Labem

Reportáž pro Český rozhlas z výstavy Natura Viva

29. 5.

Mach, Heimlich, Kočica, Zdvořáček

Hradec nad Moravicí

Územní konference ÚSSMS

30. 5.

Heimlich, Zdvořáček, Mareš, Kočica, Vrána, Podlesný, Chybová

Sekretariát Rady

Interní porada RIS

30. 5.

Heimlich, Mareš, Kočica, Vrána, Podlesný, Chybová

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

31. 5.

Podlesný, Ličko

Videokonference

Jednání s fa. Asseco k tématům Skupiny 2 – Revíry

31. 5.

Vrána

Praha

CNN Prima News, živý vstup, lov ryb

1. 6.

Mach, Heimlich, Ličko, Podlesný, Mareš

Štědronín

Hospodářský odbor ČRS

1. 6.

Chybová, Hnízdilová         

Videokonference

RIS SK6 – sport a mládež

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok