Ve středu proběhla v souvislosti s otravou řeky Bečvy koordinační schůzka zástupců Českého rybářského svazu, Povodí Moravy a Ministerstva zemědělství, které ji iniciovalo. Toto jednání bylo realizováno prostřednictvím videokonference, a navazovalo na včerejší setkání se zástupci MŽP a ČIŽP. Cílem bylo projednat aktualní stav a dohodnout se na dalším postupu, který by měl v konečném důsledku vést k revitalizaci postiženého úseku řeky Bečvy. 

Jednatel ÚS pro severní Moravu a Slezsko ing. Trybuček informoval přítomné o postupu ohledně odhadu výše škod na rybí populaci, kterou tato ekologická havárie způsobila. Celková hmotnost posbíraných ryb může odhadem dosahovat 40 tun i více, k přesnému vyčíslení škody byl osloven brněnský Ústav pro biologii obratlovců Akademie věd. Výsledky předmětného šetření by mohly být k dispozici do konce tohoto týdne.

Za ČRS se jednání účastnil předseda Dr. Mach, jednatel Ing. Heimlich, jednatel ÚS SMaS Ing. Trybuček a právník ČRS Mgr. Zdvořáček; Ministerstvo zemědělství bylo zastoupeno ředitelem Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Žižkou a vedoucím Oddělení rybářství a včelařství ing. Chalupou; za Povodí Moravy jednal generální ředitel MVDr. Gargulák a vedoucí kanceláře generálního ředitele Mgr. Šmatera.

Státní podnik Povodí Moravy nadále provádí intenzivní monitoring kvality vody v Bečvě - pozitivní zprávou je, že poslední měření na celém postižením úseku řeky naznačují, že koncentrace kyanidu postupně klesly (a to i díky dešťovým srážkám v posledních dnech a navýšení průtoku) pod kritické hodnoty a do budoucna by snad nemusely představovat pro řeku další zátěž, která by bránila zarybnění. V průběhu dnešního rána Povodí Moravy rovněž zahájilo sběr bentosu z postižených oblastí - výsledky rozborů ukáží, jakým způsobem byla ovlivněna úživnost řeky, a v jakém časovém horizontu lze očekávat oživení postiženého úseku. Rovněž je třeba provést důkladné rozbory sedimentů. 

Velkou výzvou do budoucích let je zajištění genetického materiálu a odchovných kapacit zejména reofilních druhů ryb, které budou sloužit jako zdroj pro zarybňování Bečvy. S Ministerstvem zemědělství budeme v nadcházejícím období kromě jiného diskutovat úpravu zarybňovacího plánu i možnost využití některých vodních ploch k odchovu, které dosud k produkci ryb nesloužily.

O dalšim vývoji situace budeme rybářskou veřejnost informovat. 

Tomáš Kočica

IMG 20200921 081211 678x381

 

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok