Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021, s účinností od 8. 6. 2021, lze pořádat zasedání orgánu právnické osoby za podmínek, uvedených v článku.

 

 

 1. Zasedání orgánu právnické osoby se mohou konat ve vnitřních prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob bez podmínek, nebo
 2. V případě, že se zasedání orgánů právnické osoby účastní na jednom místě více, než 10 osob ve vnitřních prostorech musí být splněny následující podmínky:
  1. Osoby účastné zasedání orgánů právnické osoby:
   1. po celou dobu zasedání, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, není-li v mimořádném opatření stanoveno jinak.
   2. účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti.
  2. Osoba účastné zasedání orgánů právnické osoby se musí prokázat, že:
   1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   3. byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že:
   4. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   5. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   6. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
   7. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19, nebo
   8. předloží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
   9. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
   10. podstoupí v místě pořádaného zasedání orgánů právnické osoby preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
 3. Organizační jednotka, která pořádá zasedání orgánů právnické osoby, vede evidenci zasedání orgánů právnické osoby, kontroluje a vede evidenci prokázání podmínek dle bodu 2 pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a prokázání podmínek, tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne skončení zasedání. Účastníku, který nesplní výše uvedené podmínky podle bodu 4) a až g, neumožní účast.

 

Za dodržování závazných pravidel pro pořádání členských schůzí, konferencí ÚS a výborů organizačních jednotek ČRS v souvislosti s mimořádným opatřením MZČR plně odpovídá organizační jednotka ČRS, která pořádá zasedání orgánu právnické osoby a to i včetně případné sankce ze strany orgánů státní správy.


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok