Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. června 2021, s účinností od 26. 6. 2021, lze pořádat LTM za níže uvedených podmínek.

LTM lze pořádat za účasti osob nejvýše:

 • 500 osob ve skupině ve vnitřních prostorech
 • nebo 1000 osob ve skupině ve vnějších prostorech

A to za podmínek, že:

 1. osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest (viz Upozornění)
 2. organizační jednotka ČRS, která pořádá LTM, vede evidenci všech účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase konání LTM (od kdy, do kdy), tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů od ukončení LTM,
 3. účastník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před účastí na LTM je povinen:
  1. prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/16 mimořádného opatření MZ:
   1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (Pořadatel nebude muset v průběhu LTM po 7 dnech provést přetestování této osoby), nebo
   2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (Pořadatel bude muset v průběhu LTM po 7 dnech provést přetestování této osoby), nebo
   3. byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
    1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
  2. prokázat, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19, nebo
  3. prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (Pořadatel bude muset v průběhu LTM po 7 dnech provést přetestování této osoby), nebo
  4. doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, (Pořadatel bude muset v průběhu LTM po 7 dnech provést přetestování této osoby), nebo
  5. podstoupí v místě pořádaného LTM preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (Pořadatel bude muset v průběhu LTM po 7 dnech provést přetestování této osoby).
 4. Pořadatel LTM v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle závazných pravidel pro pořádán LTM povinen zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících LTM, osobě starší 18 let věku se nařizuje LTM neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se pořadateli LTM nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání LTM a předat mu seznam účastníků LTM, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání LTM.

Uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení LTM, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání.

Organizační jednotka ČRS, která pořádá LTM, kontroluje prokázání podmínek a účastníku, který nesplní podmínky podle bodu 3) a až e, resp. v případě podle bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na LTM.

Účastník LTM, který nesplní shora uvedené podmínky, nebude umožněna účast na LTM.

Za dodržování závazných pravidel pro pořádání LTM v souvislosti s mimořádným opatřením MZČR plně odpovídá pořadatel LTM, včetně případných sankcí ze strany příslušných státních orgánů za nedodržení stanovených podmínek pro pořádání LTM v souvislosti s mimořádným opatřením MZČR.

Upozornění: Ačkoli Ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že dojde k úpravě podmínek nošení ochranných prostředků dýchacích cest (č.j. MZDR 15757/2020-53 ze dne 7.6.2021), v době zveřejnění těchto závazných podmínek k avizované úpravě nedošlo. V případě změny budeme o její podobě neprodleně informovat. 

Děkujeme za pochopení!

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok